Българската енергийна система има доста да наваксва, за да достигне условията в сектора в по-голямата част от европейските държави. От друга страна обаче индустрията у нас е на по-добро ниво от тази в САЩ, Япония и в Руската федерация.

Това показва ново изследване на Световния икономически форум, в което са разгледани общо 126 страни в целия свят. В него се отчита показателят Enargy Architecture Performance Index (EAPI), който е сумарен индекс за оценка на състоянието на енергийната система на дадена държава на база на общо 18 индикатора, разпределени в три отделни групи.

Първата група индекси отразява положителния ефект на енергийната инфраструктура върху растежа и развитието на икономиката на дадена държава. Тук се включват цената на енергията за индустрията, износът и вносът на горива като процент от БВП и други.

Втората група разглежда влиянието на доставката и консумацията на енергия върху околната среда, като тук се имат предвид вредните емисии, изпускани във въздуха при тези процеси. Индикаторите в третата група отчитат сигурността, диверсификацията и достъпа до енергийната система на държавата.  

Според индекса EAPI за 2016 г. България се класира на 44-о място, като състоянието на системата у нас бележи подобрение в сравнение с предишните години.

Най-добре страната ни се представя по отношение на приноса на енергетиката за икономическия растеж и развитието. От друга страна обаче българската система има проблем по отношение на сигурността и диверсификацията.

По-добро представяне в класацията от родината ни имат Гърция, Панама, Полша, Турция и Аржентина, които се нареждат непосредствено преди България. Веднага след нас пък са Таджикистан, Грузия, Ел Салвадор, САЩ, Мексико и Япония.

Лидер по отношение на индекса EAPI е Швейцария, следвана от още шест европейски държави, сред които Норвегия, Швеция, Франция и Дания. На противоположния полюс в дъното на списъка е Бахрейн, заедно с Ливан, Йемен и Хаити.

Целия доклад на Световния икономически форум можете да прочетете тук.