Броят на молбите за обезщетения за безработица през изминалите две седмици беше безпрецедентен и обезпокоителен. Но предвид това, че данните ще продължават да са тревожни, трябва да анализираме колко бързо икономиката може да се върне към предишното си състояние, пише Даниел Лакайе.

Икономиката на САЩ изхожда от относително силна база. Безработицата достигна най-ниската си стойност от 50 години през февруари и въпреки изключително слабия месец март се задържа на 4,4% през първата седмица на април. В еврозоната по това време тя беше 7,3%, а в ЕС - 6,5%. В Испания и Гърция тя е съответно 13% и 16%.

Индикаторът U6, който, освен безработните, включва демотивираните да работят и хората само с частични договори, също е по-добър в САЩ, отколкото в ЕС - 8,9% срещу 15%, при 12% в еврозоната.

Очакваното покачване на безработицата заради затварянето на икономиките е просто умопомрачително. Международната организация на труда посочи, че броят на освободените от работа може да достигне 36 млн. души. За жалост, тази цифра може да се окаже подценена.

Колко крехка е съвременната икономика?

Колко крехка е съвременната икономика?

Властите изглежда не разбират, че блокирането на някои сектори оказва дълбоки и трайни ефекти върху цялото стопанство

Броят на безработните в САЩ може да достигне 52 млн. души в САЩ през второто тримесечие, което ще е безработица от 32%, според Федералния резерв на Сейнт Луис. Само в Испания броят на новите безработни може да е 5 млн., а индикаторът да достигне 35%, докато в ЕС временно и изцяло безработните може да достигнат 57 млн. души.

В САЩ загубените само в рамките на един месец работни позиции може да се възстановят за период от около три месеца. В еврозоната този срок е над шест месеца, особено в Германия, която затвори икономиката си при рекордно ниска безработица от 3,2%. Възстановяването в страни като Гърция, Испания или Италия може да отнеме между 14 месеца и две години.

Ключът към подобряването на ситуацията е комбинацията от гъвкав пазар на труда, примамлива инвестиционна рамка и стабилни мерки за опазване на бизнеса. Това е причината САЩ традиционно да се справя по-добре в понижаването на безработицата в сравнение с еврозоната.

Но трябва да се обърне внимание и на отрицателните стимули. В еврозоната се наблюдават значителни правителствени интервенции на пазара на труда, които пречат на възстановяването. ЕС харчи средно 1% от брутния си вътрешен продукт годишно за "активни програми за заетост" и субсидии и въпреки това безработицата е почти два пъти по-висока, отколкото на водещите икономики.

Свръхрегулациите действат и като бариера за новите инвестиции и създаването на заетост в добрите времена и като демотиватор по време на криза. Това се видя по време на последната криза - възстановяването на икономиката на Европейския съюз се забави с четири години заради силните интервенции и тежките регулации.

Колко крехка е съвременната икономика?

Колко крехка е съвременната икономика?

Властите изглежда не разбират, че блокирането на някои сектори оказва дълбоки и трайни ефекти върху цялото стопанство

Финансирането също е ключов въпрос. В САЩ реалната икономика разчита по-малко на банкови кредити, отколкото в по-голямата част на Европа. Зависимостта от такива в ЕС е почти 80% според Европейската централна банка в сравнение със 17% в САЩ по данни на Федералния резерв.

Динамизмът и отвореността към финансиране на бизнес възможностите традиционно е помагала на САЩ да ускори икономическото си възстановяване след рецесия, по-бърз икономически растеж и възстановяване на заетостта.

Примамливата система за данъчно облагане също е много важна за възстановяването. За жалост, в Европейския съюз правителствата увеличават данъците върху бизнесите и капитала по време на криза, което значително затруднява възстановяването. Правната и инвестиционна сигурност също са фундаментални за устойчивото и скоростно възстановяване и, за жалост, интервенционистките мерки на правителствата на Стария континент забавят икономическия растеж и брутната капиталова формация.

Даниел Лакайе: Защо трябва да се страхуваме от стагфлацията

Даниел Лакайе: Защо трябва да се страхуваме от стагфлацията

Сред причините е възможността тя да стане реалност съвсем скоро

Скорошното решение на правителствата в Испания и Италия да забранят освобождаването на служителите и да се намесят в ценовия механизъм ще се окаже неефективно, а безработицата ще се увеличи така или иначе заради унищожаването чрез принудително затваряне на бизнесите. Освен това, законите ще нанесат удар върху бъдещите инвестиции.

Спирането на икономиката ще окаже дългосрочни затруднения пред създаването на работа и бизнесите, които не могат да бъдат компенсирани само за няколко месеца. Точно затова е от решаващо значение да се спре разпространението на вируса с ефективни мерки, но не бива да забравяме, че всеки месец на замразяване на стопанството означава милиони безработни и хиляди фалирали компании.