Потреблението на газ в ЕС спада с 8% във втората четвърт на 2018 година в сравнение със същия период на предходната, пише в доклад на ЕК за пазара и цените на природен газ в ЕС. Това се случва след период от две години на постоянен ръст.

Предишния подобен спад на годишна база беше преди 4 години, а промените се обясняват с по-мекото време и ниското потребление в енергийния сектор. Въпреки това цената в европейските газови хъбове остават високи заради повишаващите се цени на нефта и въглищата и захранванията на газохранилищата.

Само 5 страни бележат повишение в потреблението в сравнение с второто тримесечие на 2017 година. Сред тях най-голям ръст отбелязват Испания и Ирландия със съответно 6% и 5%. Румъния е намалила най-драстично потреблението си с 25%, значителен спад има и при България с близо 16%.

Годишна промяна на потребление на природен газ в % за второто тримесечие на 2018 г.

Снимка 385391

Докато потреблението намалява, нетният внос на природен газ се увеличава с 3% спрямо миналата година, водено от ограниченото местно производство и големи зареждания на газохранилищата в периода. Руските тръбопроводи захранват 46% от допълнителния внос, което е най-големият тримесечен дял за последните 5 години.

Значително е повишението при вноса за Ирландия (с 77 %), Холандия (32%) и Великобритания (27%), в същото време най-големите производители намаляват продукцията си - Дания и Холандия с 23%, Германия с 22%, Ирландия с 12%.

Сравнителен анализ на цените на едро (или вносните цени до границата) в различните страни в ЕС за втората четвърт на 2018 г. показва, че България е от страните с по-евтин газ, нареждайки се веднага след прибалтийските страни - Литва и Латвия, Гърция, Румъния и Германия.

При цените на дребно за домакинствата България се нарежда на 4-то място с 3,85 евроцента за киловатчас веднага след Румъния с (3,35), Унгария (3,66) и Хърватска (3,76) при средно за 28-те страни 6,44 евроцента/кВтч.

Разбивка на разходите на домакинствата от европейските столици нарежда София на 14- то място с близо 6 евро цента за киловатчас, като чувствително по-голяма част от крайната цена заема делът на дистрибуцията в сравнение с другите страни.

Разбивка на цените на природния газ за домакинствата в Европейските столици, юни 2018 г.

Снимка 385390

Крайните цени на природен газ за индустрията за страните в ЕС пък варират в диапазон от 1,84 във (Великобритания) до 3,91 евроцента/кВтч в (Швеция). Средните цени за ЕС са 2,35, а българските производители плащат 2,04 евроцента/кВтч.