През следващите 12 месеца най-голямо развитие може да се очаква при четири сектора от икономиката. Това са строителството, технологиите, търговията и производството. Според годишния Барометър на банките в България, изготвян от EY България, тези ще бъдат най-перспективните отрасли за 2018 година.

Проучването, което проследява доверието на висшия банков мениджмънт към икономиката, банките и банковата система, показва положителни, но умерени очаквания на експертите за растежа в следващите месеци.

63% от банковите мениджъри в страната очакват слабо подобрение на българската икономика. От друга страна 86% от тях очакват подобрение на финансовото представяне на управляваната от тях финансова институция.

Сериозни промени в политиката на банките у нас не се очаква, но специалистите смятат, че ще има по-изгодни условия за кредитиране на малките и средни предприятия и специално за енергийния сектор, минодобива и ИТ.

"През последните две години строителството възстанови позициите си като перспективен сектор. Не е изненада, че 71% от банковите мениджъри очакват да няма промяна в условията за кредитиране в строителния сектор", посочват от EY.

Мениджърите се обединяват около мнението, че през следващите 12 месеца могат да се очакват нови сделки в банковия сектор. 58% от тях очакват това да са предимно малки по обем консолидации, а 28% са на мнение, че може да се стигне до средни или дори големи такива.

Те обаче са единодушни, че в сектора у нас може да се очакват по-значителни сделки в следващите три години.

"2018 година носи със себе си цяла вълна от нови регулации и изисквания за банките и изцяло за финансовия сектор - изисквания за отчетност, регулации на платежните услуги и борбата с прането на пари. Пазарът на банкови услуги ще бъде силно повлиян от Директива 2 за платежните услуги", посочват от EY.

"83% от банковите мениджъри очакват и увеличение на разходите за кибер сигурност вследствие влизането в сила на Новия регламент за защита на личните данни. Транспонирането на Директивата за борбата с изпирането на пари няма да има съществен ефект върху дейността на банките, според 100% от анкетираните", се казва още в документа.