С новата вълна от бързо разпространяващ се коронавирус и задълбочаващата се икономическа криза, обемът на парите, които мигрантите изпращат в своите родни страни ще се свие с 14% до края на 2020 година в сравнение с предходната.

Това посочват от Световната банка в актуална прогноза, изготвена в партньорство с Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD).

Според изчисленията на експертите най-голям спад ще има в региона на Европа, по-конкретно Източна Европа, и Централна Азия. А този спад от своя страна ще има разрушително въздействие върху редица икономика в тези региони.

Като цяло от Световната банка изчисляват, че през 2020 година изпращаните у дома пари в европейските и централноазиатските държави ще спаднат с 16 на сто. Този остър спад ще даде резултат в свиване на потреблението и на пазара на труда в тези страни.

България е една от страните в региона, в които мигрантите изпращат най-голям обем средства. Страната ни е на пето място по този показател през настоящата година, като според оценката на експертите към края на декември общо изпратените средства няма да надхвърлят 2,1 милиарда долара. За сравнение през 2019 година общият размер е бил 2,3 милиарда долара или с 200 милиона долара повече.

Снимка 503474

Това означава, че средствата, които получават семействата на българите в чужбина ще бъдат с близо 8,7% по-малко в сравнение с предходната година.

Досега второто тримесечие на годината се оказва най-тежко що се отнася до спада на изпращаните в България средства. Според изчисленията на Световната банка страната ни е на първо място сред всички изследвани с над 80% спад за периода между април и юни. За летните месеци юли и септември намалението е в рамките на малко над 70 на сто.

Снимка 503475
Исторически спад на средствата, които емигрантите пращат в родните си страни

Исторически спад на средствата, които емигрантите пращат в родните си страни

Световната банка прогнозира спад от 20%

В региона най-голям срив се очаква да отчете Украйна, към която е насочван най-голям обем от средствата, изпращани от емиграти в родните им страни. Там намалението е от около 13 на сто до прогнозирани общо 14 милиарда долара за 2020 година.

В процентно изражение спадът за Русия е по-голям - от близо 16 на сто до общо 9 милиарда долара за настоящите 12 месеца. Успоредно с това изплащаните от Русия към страните от Централна Азия държави са се свили с 23 на сто през първата половина на годината.

Що се отнася до това кои ще бъдат най-тежко засегнатите икономики в резултат на спада на изпращаните от емигрантите средства, на първо място е Таджикистан. Там пращаните у дома средства се равняват на повече от ¼ от икономиката на страната. А само за второто тримесечие на годината техният обем се е с над 40 на сто.

От европейските държави най-тежко засегнатите са Косово, Молдова, Черна Гора и Албания, където изпращаните от емигрантите пари се равняват на съответно 16,3%, 15,1%, 11,1% и 9,9% от икономиката.

"Мигрантите са изправени пред по-големи рискове, свързани със здравето и от безработица по време на тази криза", казва Дилип Рата от KNOMAD.

"Отвъд хуманитарните опасения има сериозни аргументи за осигуряването на подкрепа на чужденците, които в приемащите държави работят на първа линия в болници, лаборатории, във ферми и фабрики", посочва от своя страна Михаил Рутковски от Световната банка.

Българите емигранти връщат рекордната сума от над 1 милиард евро в местната икономика

Българите емигранти връщат рекордната сума от над 1 милиард евро в местната икономика

Те идват предимно от страните в Европейския съюз