Войната на Русия ускори ли прехода към чиста мощност? Без съмнение. За щастие отговорът на енергийната криза е същият като на климатичната криза, пише в анализ на независимия мозъчен тръст Ember, който е фокусиран върху ускоряването на глобалния преход към електроенергия,.

Бумът на чистата енергия всъщност може да означава по-бързо намаляване на въглищата, отколкото се очакваше преди година. И тъй като газът сега е на прицел, това означава, че ще има по-устойчив преход от въглища към чиста електроенергия, вместо света да губи време с газ. И може би за първи път в историята се появи перспективата за наближаващо постепенно намаляване на енергията от изкопаеми горива както при въглища, така и при газ.

Енергийното изнудване на Путин остави ЕС с малко възможности

Ако капацитетът за възобновяема енергия беше бързо разширен, Европа нямаше да се нуждае от въглища, за да поддържа светлините.

Сметките за ток и газ растат: Какви помощи отпускат различните европейски държави (и България)?

Сметките за ток и газ растат: Какви помощи отпускат различните европейски държави (и България)?

Държавите-членки на ЕС до голяма степен са отговорни за своите национални енергийни политики

Германия, Австрия, Франция и Холандия наскоро обявиха планове за увеличаване на производството на електроенергия от въглища в случай, че доставките на руски газ внезапно спрат. Това би позволило газът, който е бил използван за производство на електроенергия, да бъде отклонен другаде, по-специално в съоръжения за съхранение на газ, така че те да могат да достигнат необходимите 90% пълни нива до ноември.

Общо 13,5 GW електроцентрали, работещи с въглища, ще бъдат поставени в режим на готовност в резервни съоръжения за доставки, добавяйки 12% към съществуващия въглищен парк на ЕС (109 GW) и само 1,5% към общия инсталиран капацитет за производство на електроенергия (920 GW). 

Общо 13,5 GW електроцентрали, работещи с въглища, ще бъдат поставени в режим на готовност в резервни съоръжения за доставки, добавяйки 12% към съществуващия въглищен парк на ЕС (109 GW) и само 1,5% към общия инсталиран капацитет за производство на електроенергия (920 GW). 

Германският парламент прие нов енергиен закон на 8 юли. Това включва Закона за предоставяне на резервни електроцентрали, който ще позволи 8,2 GW въглищни централи да бъдат поставени в режим на готовност в резервно съоръжение за доставки - както черни въглища (6,3 GW), така и лигнитни въглища (1,9 GW). Инсталациите за лигнитни въглища ще бъдат реактивирани само в краен случай, ако инсталациите за антрацитни въглища не са достатъчни за посрещане на търсенето на електроенергия. Новият закон за енергетиката включва и по-висока цел за възобновяема енергия от 80% до 2030 г.

Алжир се очертава като "спасител" на европейския континент от газовата криза

Европа търси спасение от газовата криза на 400 километра от бреговете си

Европейските политици се втурват към най-голямата африканска и арабска страна

Холандия измени съществуващото законодателство, което от януари 2022 г. не позволяваше на нейните централи за черни въглища (4,5 GW) да работят над 35% от максималния си капацитет. Сега ще им бъде разрешено да работят с пълен капацитет до края на 2023 г.

Франция ще отвори отново своя въглищен блок Emile Huchet 6 с мощност 595 MW, но само за тази зима.

Австрийската централа Mellach с мощност 246 MW временно ще излезе от експлоатация и ще работи на въглища, а не на газ.

Тези централи ще генерират електричество само при спешни случаи. През останалото време те ще останат в режим на готовност.