Макар Wall Street да очакваше първия доклад за заетостта от май, в който броят на новоназначените в САЩ за последния месец да е двуцифрено число заради 40-те хиляди стачкуващи от General Motors, които не влизат в статистиката, Бюрото за трудова заетост изненада пазарите. Данните, публикувани днес, показват, че през изминалия месец икономиката на САЩ е създала 128 хил. нови работни места, което е значително над очакваните 85 хиляди.

Същевременно данните за септември също бяха ревизирани силно нагоре, като те достигнаха 180 хил. нови работещи спрямо предварително оповестените 136 хил., а тези през август - с 51 хил. заети от 168 хил. до 219 хил. души. Само благодарение на ревизираните данни през август и септември в икономиката на САЩ са добавени почти 100 хил. нови заети, като заради тях през последните три месеца средният темп на покачване на работещите е бил със 176 хил. души месечно.

14 признака за забавянето на икономиката на САЩ

14 признака за забавянето на икономиката на САЩ

Те варират от ниски темпове на ръст на служителите, през спад на превозените товари, до проблеми за имотния сектор

В доклада за октомври са взети предвид 41 600 работещи в General Motors, които протестираха, както и 20 хил. временни служители, които са напуснали работните места. Все пак в резултат от стачката броят на работещите в производствения сектор се понижи с общо 36 хил. души, което е най-големият месечен спад от 2009 г. досега. Очаква се обаче те да се върнат на пазара на труда през следващия месец, което ще покачи допълнително статистическите данни.

Безработицата се покачи с 0,1 процентен пункт от рекордно ниската си стойност за последните 50 години, като вече е 3,6%. Отчита се най-ниската степен на безработица сред афроамериканското население в историята.

БВП на САЩ нарасна над очакванията на пазарите през третото тримесечие

БВП на САЩ нарасна над очакванията на пазарите през третото тримесечие

Производството, което е гръбнакът на икономиката, обаче дава поредни негативни индикации

Делът на участие (т.е. съотношението между общия брой на хората в трудоспособна възраст и тези от тях, които или са заети, или търсят работа) нарасна до 63,3%, като все повече американци навлизат в работната сила. Равнището на трайно безработните и на хората, работили на почасова работа, които се връщат в икономиката на пълен работен ден се понижи до 7%, което е най-ниската му стойност за последните почти две десетилетия.

Средната продължителност на работната седмица е 34,4 часа през октомври, което беше предварително очаквано. В производството средната продължителност на работната седмица се понижава с 0,2 часа до 40,3 часа, а допълнителното прослужено време остава без промяна - 3,2часа.