Стопанската история е като огледало на автомобил за обратно виждане - важно е да поглеждаш към него, за да не катастрофираш. Водени от този мотив, Money.bg създаде първия подкаст за стопанска история на български език - "Пари през вековете". В него на разбираем език и по увлекателен начин ще разказваме любопитни подробности от стопанското минало.

Водещи на подкаста са проф. Пенчо Пенчев - ръководител на катедра "Политическа икономия" в УНСС и единствен професор по стопанска история в България, и Георги Минев - доктор по икономическа журналистика, преподавател в катедра "Медии и обществени комуникации" в УНСС и главен редактор на медийните продукти под марката Money.bg. В бъдещите епизоди в него ще намерят място и други подготвени експерти за съответните теми.

Свикнали сме да чуваме ласкави думи за българската икономика по време на социализма - как е имало достатъчно работни места за всички, как сме имали силна промишленост, как се произвеждали качествени стоки за износ. И вероятно в тези думи има и доза истина. Икономическият романтизъм към този период обаче бива сериозно оборен от най-верните служители на режима - агентите на "Държавна сигурност".

""Държавна сигурност" е кучето на режима, чиято задача е да му доставя достоверна информация - в случая за икономиката. Тя наблюдава без изкривяване процесите в икономиката, като в докладите си много често отразява доста точно съществуващите й проблеми", казва проф. Пенчо Пенчев в последния брой на подкаста "Пари през вековете".

Озаглавен "Корупция и безхаберие: как ДС описва българската икономика през социализма", в епизода екипът на Money.bg поглежда през очите на "кучето на режима" - чрез вече достъпните архиви. Те разкриват съвсем различна картина за този период от тази, която много носталгично настроени българи имат към него - като това, че се срещат в големи мащаби безстопанственост, разпиляване на суровини, масова липса на трудова дисциплина, както и фалшифициране на икономическа информация.

"Има много фрапиращи примери за ниска трудова и технологична дисциплина. Например със завода за автомобилни губи във Видин. През 70-те години ДС говорят за драстични нарушения на технологичната и трудовата дисциплина - работниците не идват навреме, не спазват технологичните изисквания. И се оказва, че огромната инвестиция в този завод със закупуването на съвременна френска техника, е провалена. Това е структуроопределящо предприятие, в което са закупени специални технологии и лицензи, но се оказва, че смеските за гумите не се правят по никаква рецептура, а буквално на око. Ето защо, когато идват французите, се хващат за главата. Около 70% от продукцията не отговаря на никакви критерии и не може да бъде пласирана никъде извън България", разказва проф. Пенчо Пенчев в епизода.

ДС разкрива и различни корупционни практики, които първо се появяват в т.нар. външнотърговски дружества - където българите имат досег до другата страна на желязната завеса. Така например директорът на "Техноимпекс" получава подкуп в размер на 29 000 валутни лева, срещу които са установени икономически вреди за страната в размер на 35 милиона валутни лева. Всеки може сам да сметне съотношението на личната облага и обществената вреда.

Друг случай е със заместник-министър на съобщенията бива подкупен от германския гигант Siemens, за да поръча точно определя техника. Той не само го прави, но и започва да защитава интересите на компанията в самото правителство.

Общото между двата случая е, че ДС не само ги открива, но и предприема мерки. "Нарушителите са сваляни от постовете, осъждани и пращани в затвора. Но независимо от мерките, корупцията се превръща в средата на 80-те години в системен проблем, който не може да се отстрани само с мерките от закона", обяснява проф. Пенчо Пенчев.

Повече подробности по тези и други примери може да чуете в епизода "Корупция и безхаберие: как ДС описва българската икономика през социализма" на "Пари през вековете". Подкастът може да бъде открит във всички водещи платформи - Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts.