Новите технологии за производство на етанол от суровини като трева и дървесина вместо от царевица могат да отслабят ценовия натиск върху зърнените култури през идното десетилетие, е казал служител на Енергийния департамент на САЩ.

В интервю, взето от Тимоти Гарднър от Ройтерс, заместникът на енергийния секретар на Щатите Клей Сел е казал: „Няма да предвиждам какво ще строи цената на царевицата, но ще ви кажа, че бъдещето на биогоривата не се базира на царевицата".

Производството на етанол в САЩ, най-вече с царевичен произход, се очаква през 2007 да достигне 8 млрд. галона за година от сегашните 5.6 млрд. - с изникването на  80 биорафинерии.

За последната година цените на царевицата се удвоиха, след като администрацията на Буш в старанието си да намали зависимостта от вноса на петрол и едновременно да избегне укори, че произвежда парникови газове, предложи милиони долари като поощрения за тези, които произвеждат етанол.

Цените на царевицата сега са най-високи за изминалото десетилетие, те обаче възбудиха протеста на хиляди хора в Мексико, тъй като се вдигна цената и на тортила, националната питка която се прави от царевично зърно. Тъй като царевицата е фуражно растение, засилиха се притесненията, че цената на месото и млечните продукти също могат да поскъпнат.

Според Сел бъдещето на биогоривата е етанолът от целулоза, който се прави от микроби, разграждащи дървесината и твърдите части от растенията в захароза, която след това ферментира в горива.

Биобутанолът (може да се прави както от петрол, така и от биомаса) и целулозният етанол могат да захранват комерсиалния пазар на горива в рамките на шест до десет години. Те могат да станат част от по-широка програма за намаляване на парниковите газове.

Новите горива са доста по-скъпи от обикновения етанол, но чрез инвестиции в изследователска и развойна дейност в САЩ може да се достигне до пробив. Сел е казал за Ройтерс, че надеждата на властите е цената на етанола от целулоза да спадне с един порядък. Освен това се провеждат изследвания и се правят инвестиции в производството от „чисти въглища" и енергийна ефективност.

Според американския чиновник, поемането на национален ангажимент за намаляване емисиите парникови газове няма да може да прехвърли тежестта в разработването на местни горива с ниски емисии от правителството към пазара, създавайки пазари за търговия с кредити за права за замърсяване.

Бъдещият президент на САЩ през 2008 ще бъде излъчен от хора и от двете партии, които заявяват подкрепата си за подобни програми, както и все повече енергийни експерти и компании. Но президентът Буш се противопоставя на задължителните ангажименти, твърдейки, че те ще навредят на американската икономика. Така че администрацията му следва концепцията на своя лидер.

Но концепцията на Сел е всъщност много логична: САЩ, макар че са най-голям замърсител в света, нямат моралното задължение да „носят" бързо развиващите се страни. Подобни мерки щели да държат „стотици милиони хора в бедност" в Китай и Индия. Тези страни печелят от продажби на американския пазар и не са задължени да намаляват емисиите си според някое международно съглашение.