Електронните отпадъци включват всеки изхвърлен продукт с батерия или щепсел - от мобилни телефони, съдомиялни и малки играчки до най-новото поколение - самополиващи се саксии за цветя.

Купищата електронни отпадъци се трупат по цял свят

По данни на последния доклад Global E-waste Monitor светът е произвел рекордните 62 милиона тона електронни отпадъци през 2022 г. Само 22% от тези отпадъци са били официално рециклирани, според данните, цитирани от Fortune. Същото количество електронни отпадъци - включително платки, кабели, както и метал, стъкло и пластмаси, които обвиват електронните компоненти, се озовават в сметищата.

Електронните отпадъци са един от най-бързо растящите потоци от отпадъци в света.

Още един проблем, който съзниква с тях е, че блокират милиарди долари ценни ресурси - като злато, мед и сребро - като се предотвратява повторна употреба. Това увеличава рисковете от замърсяване районите с подобни боклуци. Само през 2022 г. природни ресурси на стойност 62 милиарда долара са изхвърлени на боклука, без да бъдат възстановени.

Правителствата - с важна роля

През февруари ЕС постигна споразумение относно нов закон за "правото на ремонт", който ще насърчи производителите и дистрибуторите да приемат по-устойчиви бизнес модели, да удължат живота и да насърчат ремонта и повторната употреба. Подобни регулации на национално и регионално ниво могат да ни помогнат с решаването на проблема с електронните отпадъци.

В момента едва 42% от страните имат законодателство за електронните отпадъци. Но дори с тях едва малцина прилагат, налагат и финансират по подходящ начин екологосъобразното управление на електронните отпадъци.