Фирмите за бързи кредити у нас стават все по-предпочитани от банките, когато става въпрос за по-малки, предимно потребителски заеми. В същото време интересът към по-големи заеми в страната расте. Това показва статистиката на Българската народна банка (БНБ) за последното тримесечие.

Домакинствата у нас все по-рядко се обръщат към банките, когато се нуждаят от кредити за малки суми. Тези до 1000 лева и до 2500 лева са спаднали осезаемо през второто тримесечие на годината.

Броят на заемите в първата категория са с 0,7% по-малко спрямо второто тримесечие на предходната година. Стойността им също се е свила с 2,9% в сравнение с година по-рано до общо 982 милиона лева.

Банковите кредити на домакинствата до 2500 лева са намалели с 4,9% в сравнение с 2015 година, а стойността им е намаляла с 5,2% до 667 милиона лева.

Нараснал интерес към фирмите за бързи кредити

От друга страна все повече българи се възползват от услугите на фирмите за бързи заеми, като през последните пет години теглените от тях кредити от домакинства непрестанно растат. Към края на юни те възлизат на общо 1,802 милиарда лева при размер от 1,735 милиарда лева за първото тримесечие на годината и 1,568 милиарда лева за година по-рано.

Най-голям е размерът на потребителските заеми на домакинствата, които според изчисленията на БНБ възлизат на 1,587 милиарда лева. Жилищните са значително по-малко, като за второто тримесечие се изчисляват на 132 милиона лева.

Общо бързите кредити към края на юни месец надхвърлят 2,354 милиарда лева, като най-голям дял имат тези с матуритет над 5 години, а най-малък – тези до 1 година. Необслужваните заеми се изчисляват на 433 милиона лева, като те намаляват осезаемо в сравнение с второто тримесечие на 2015 година, когато са били 466 милиона лева.

Банките – все още предпочитани при големите заеми

Въпреки интереса към бързите кредити, банките запазват лидерството си, когато става въпрос за по-големи суми. Най-сериозен ръст за периода между април и юни имат заемите над 25 хиляди лева до 50 хиляди лева. Те са се увеличили с 4% в сравнение с година по-рано, като към края на юни се изчисляват на 3,655 милиарда лева. По-осезаемо нарастване има и при тези над 50 хиляди лева до 100 хиляди лева.

Интересна е тенденцията при заемите над 1 милион лева. Като брой те намаляват с 2,4% в сравнение с година по-рано. Техният размер обаче значително нараства с 8,2% до 1,515 милиарда лева.

Спад на малките депозити

Данните на БНБ показват още, че все по-рядко българите избират да слагат малки суми на депозит в банките, а интересът към влоговете за по-големи суми расте.

За това говори и ръстът от 22% на тези над 1 милион лева в сравнение с година по-рано, като те възлизат на повече от 1,725 милиарда лева в края на юни.

Все повече растат и депозитите над 200 хиляди лева до 500 хиляди лева, като те са с 15,6% в сравнение с предходната година и с 4,4% в сравнение с предходното тримесечие. Към края на юни те се изчисляват на 1,827 милиарда лева.

Въпреки това най-голям остава броят на влоговете до 1000 лева, които са над 7 милиона броя, както и на тези до 2500 лева, които са повече от 1 милиона броя.

И все пак изчисленията показват отлив от тях в сравнение с 2015 година. Депозитите до 1000 лева са намалели с 6,2%, а тези до 2500 лева – с 0,8%.