Печалбите на банките в Югоизточна Европа са достигнали исторически връх през 2018 година на фона на стабилен растеж на кредитирането. От тях финансовите институции в България отчитат най-солиден ръст на печалбата през изминалата година, изпреварвайки останалите в региона. Това става ясно от новото издание на Top 100 Bank, изготвяно от сайта SeeNews.

Общата нетна печалба на топ 100 на банките в Югоизточна Европа е нараснала с 24% в сравнение с 2017 година до 4,354 милиарда евро, а броят на финансовите институции, отчели загуба, намалява. От друга страна общите активи на лидерите на пазара в региона са се увеличили слабо с 1,45% до 279 милиарда евро, сочат данните.

Петте най-големи банки държат 25% от всички активи на сектора, а в топ 10 на водещите финансови институции според размера на активите присъства само една българска банка - "УниКредит Булбанк". Тя се нарежда на 6-та позиция в класацията с общо активи в размер на 9,926 милиарда евро и печалба от 219 милиона евро за 2018 година.

Сред десетте най-големи банки доминират тези от Румъния - общо 5. На първо място по активи е Banca Transilvania с такива, възлизащи на общо 15,892 милиарда евро. Към края на изминалата година тя изпреварва Banca Comerciala Romania след придобиването на румънското подразделение на гръцката Eurobank - Bancpost.

Втора по големина е хърватската Zagrebacka Banka, следвана от румънската Banca Comerciala Romania.

Сред 30-те най-големи банки в региона от българските влизат още "Банка ДСК" (11-то място), ОББ (12-то), "Първа инвестиционна банка" (16-то), "Юробанк България" (18-то) и "Райфайзенбанк България" (19-то), "Експресбанк" (25-то) и "Централна кооперативна банка" (28-мо).

Българските банки - първи по ръст на печалбата, трети по растеж на кредитирането

През изминалата година българските банки отчитат най-голям ръст на нетната печалба на годишна база - 43% до 858 милиона евро. На второ място след тях са тези в Хърватия с растеж от 39%.

Що се отнася до растежа на активите, на годишна база те са се увеличили с 5,5%, доближавайки 312 милиарда евро. Най-голяма експанзия е отчетена в Сърбия, Молдова и Северна Македония. Кредитите са нараснали с 5,7% до 191,4 милиарда евро.

Снимка 429646

Кредитирането у нас се е нараснало с 12%, като по този показател страната ни е на трето място в Югоизточна Европа след Молдова и Сърбия. Като общи активи България е на трето място в региона, като държи дял от 17% от тях. На първо място е Румъния с 33%, а след нея е Хърватия с 18%.

"Банковият сектор в Югоизточна Европа отчете солиден растеж през 2018 година, воден от силната икономическа експанзия в региона, намаляващите рискове и подобрените перспективи за риск и възвръщаемост", се посочва в анализа.

"Като цяло системата е добре капитализирана и разполага с много капиталови буфери, за да устои на големи вътрешни и външни шокове", се допълва в документа.

Според оценката в анализа делът на необслужваните заеми (NPL) на банките в региона е намалял до 7,4% през 2018 година при ниво от 9,5% през 2017 година и такова от 11,5% през 2016 година. В същото време капиталовата адекватност остава стабилно на ниво от средно 20 на сто, което е значително над изискванията за такава от минимум 12 на сто.