На пръв поглед, ако погледнете към търговията на световните фондови пазари, всичко изглежда спокойно. Но спомнете си, че така изглеждаха нещата и през далечната вече 2007-ма година. А иначе, за разлика от тогава, сега има много неща видими на хоризонта, които трябва да тревожат инвеститорите.

И повечето от тях са свързани с проблемите на банковия сектор, както и перспективите за повишение на лихвите (в борбата срещу инфлацията) и пагубното въздействие от това, от водещите централни банки по света.

Акциите не са били толкова неатрактивни от 2008-а година насам

Наградата за притежаване на акции вместо облигации не е била толкова малка от преди финансовата криза през 2008 г. Премията за капиталов риск - разликата между доходността на S&P 500 и тази на 10-годишните съкровищни облигации - е около 1,59 процентни пункта, ниско ниво, невиждано от октомври 2007 г.

Това е доста под средната разлика от около 3,5 пункта от 2008 г. насам. Намалението е предизвикателство за акциите в бъдеще. Акциите трябва да обещават по-висока награда от облигациите в дългосрочен план. В противен случай безопасността на Treasurys би надвишила рисковете акциите да загубят част от парите на инвеститорите, ако не и всички.

Привлекателността на акциите намаля наскоро, когато доходността на облигациите се повиши, а картината на корпоративните печалби продължи да се влошава.

Уолстрийт навлезе в "мечи пазар". Какво означава това за инвеститорите?

Уолстрийт навлезе в "мечи пазар". Какво означава това за инвеститорите?

"Мечите" пазари често водят до рецесия

Сега Федералният резерв е изправен пред двойното предизвикателство да повиши лихвените проценти, за да охлади инфлацията, като същевременно посегне към инструментариума си, за да предотврати избухването на пълномащабна банкова криза - и двете от които замъгляват перспективите за акциите. S&P 500 върна част от миналогодишния спад от 19%, като се повиши с 6,5% през 2023 г.

Индексът на Bloomberg U.S. Aggregate Bond скочи с 3,9%, стимулиран от ралито в началото на годината и по-високите доходности. Облигациите предлагат "възможност веднъж на поколение, но не веднъж в живота", каза Тони Де Спирито, главен инвестиционен директор на BlackRock Inc. за основните акции на САЩ.

Текущата премия за риск от акции е по-близо до дългосрочната норма: Средната премия от 1957 г. насам е около 1,62 пункта, показва проучване на BlackRock. Това означава, че акциите все още трябва да предлагат по-добра възвръщаемост от облигациите предвид историческото им представяне, добави г-н Де Спирито.

Премията за капиталов риск спада, когато доходността на облигациите се повиши или съотношението цена/печалба на акцията скочи - или поради по-слаби печалби, или по-високи цени на акциите. Междувременно доходността от печалбата е съотношението на печалбите от изминалата година към текущите цени на акциите. Октомври 2007 г. щеше да бележи несигурно време на пазарите.

Акциите наскоро достигнаха най-високото си ниво в историята, а процентът на федералните фондове беше близо до сегашното си ниво от около 4,8%. През следващата година S&P 500 ще продължи да пада с приблизително 45%, а Фед ще намали лихвите почти до нула. Нулиране на раздутите оценки на акциите; доходността на облигациите падна.

До март 2009 г., когато фондовият пазар достигна дъното, премията на акциите спрямо Treasurys се повиши над 7 пункта и се роди нов бичи пазар. Днес акциите отново изглеждат скъпи, а пазарите и икономиката са изправени пред нов набор от предизвикателства. Според поне една мярка за оценка акциите в САЩ в момента са по-скъпи от тези на която и да е друга страна или регион, показват данните на Research Affiliates.

Това се основава на ценовото ниво на S&P 500 спрямо корпоративните печалби, коригирани спрямо инфлацията през последните 10 години, или съотношението CAPE.

Въпреки че е далеч от предишните върхове, наблюдавани в края на 90-те години на миналия век и по време на изобилието, последвало началото на Covid-19, американският борсов бенчмарк сега се търгува при кратно 28,3, по-скъпо, отколкото е било повече от 90% от времето от 1881 г. насам.

Исторически оценките са падали рязко по време на икономически рецесии, въпреки че някои анализатори казват, че високите оценки няма да попречат на цените на акциите да продължат да растат.

"Видяхме пика на оценките на фондовите пазари, но това не означава непременно, че сме видели пиковите цени в този цикъл", каза Джавад Миан, основател на фирмата за макроконсултанти Stray Reflections.

Икономиката е много по-устойчива на високи лихвени проценти, отколкото е била в миналото, каза г-н Миан. Високият номинален растеж, стимулиран от инфлацията, ще продължи да поддържа печалбите повече, отколкото консенсусът на Уолстрийт вижда в момента, предотвратявайки значителен спад в цените на акциите, каза той.

Анализаторите очакват печалбите на компаниите от S&P 500 да нараснат с около 1,6% през 2023 г., според FactSet. В края на миналата година те призоваваха за 5% увеличение. От 1957 г. насам, акциите са изпреварвали дълготрайните дългови инструменти в повече от две трети от времето, когато са били държани поне една година, показва проучване на BlackRock.

Благоприятството на акциите се подобрява с удължаване на периодите на държане. Фокусирането върху ниската рискова премия на акциите пропуска част от картината, казва г-н ДеСпирито от BlackRock.

Интервенцията на Фед - потискане на краткосрочните лихвени проценти и изкупуване на дългосрочни облигации - създаде необичаен профил риск-възнаграждение за акциите след финансовата криза от 2008 г.

Той насърчава инвеститорите да търсят акции с устойчиви маржове и силен ръст на печалбите, като същевременно избягват надценени компании. Някои инвеститори казват, че пенливите оценки означават, че ценните акции - тези, които се търгуват с отстъпка спрямо балансовата им стойност или нетната стойност - заслужават внимание.

Експерти: Купуването на акции на щатските пазари днес просто не си струва риска!

Експерти: Купуването на акции на щатските пазари днес просто не си струва риска!

В годините след финансовата криза много инвеститори пренебрегнаха ERP (ефективна рискова премия)

Според Роб Арнот, основател и председател на Research Affiliates, ценните акции са "безумно евтини" в сравнение с растежа, сега са по-намалени, отколкото са били в четири пети от времето в историята на фондовия пазар в САЩ.

Как да оцелеете при мечи пазар?

И макар водещите световни индекси да се повишиха от началото на годината, като широкия щатски индекс S&P 500 се повиши с близо 7% след края на първото тримесечие, перспективите и възможностите за нов мечи пазар все още са в сила.

Инвеститорите не бива да забравят старата поговорка - "продавай през май и си почивай", която традиционно отразява исторически по-слабото за пазарите второ полугодие на годината, поне на база на история. Разбира се, историята не е задължително да се повтаря и все пак - имайте "едно наум".

Та как да оцелеете при потенциален мечи пазар през втората половина на годината?

Сякаш всички не са достатъчно напрегнати, експертът по балони, Джереми Грантъм предупреждава, че сме в последните вагони на супербалон, който е на път да се спука.

Портфолио мениджърът на Real Investment Advice Майкъл Лебовиц, който смята, че все още може да сме рано в този мечи пазар, предлага проста стратегия за оцеляване, тъй като покупка и задържане няма да работи в среда на лепкава инфлация.

Той обяснява в публикация в блог как RIA препозиционира портфейлите на клиентите, за да се подготвят за мечи пазар от началото на тази година.

"Усещайки, че Федералният резерв е на път да изтегли килима на ликвидността от пазарите, ние започнахме да намаляваме риска си, започвайки от първия търговски ден на 2022 г. Не само продадохме акции, за да намалим брутната си капиталова експозиция, но се завъртяхме от акции с по-висок бета растеж към такива с по-ниска бета стойност", каза Лебовиц.

Те намалиха процента, разпределен за акциите и видовете държани акции, което според него им е помогнало да надминат своя бенчмарк и всички първични борсови индекси за последната една година.

Както той обяснява, $10 000 са били инвестирани в два сценария през 2004 г. Сценарий "Купи и задръж". Вариант "А" е бил напълно инвестиран през цялото време, докато "Б" е същият, с изключение на мечия пазар през 2008 г. - когато достигна от 50% в S&P 500, останалото в брой, печелейки 0%. Дивидентите бяха реинвестирани и за двете.

Какво се случва, когато пазарите навлязат в мечи пазар?

Какво се случва, когато пазарите навлязат в мечи пазар?

Колко дълго продължават средно те и какви са загубите

Сценарий Б се оказа по-силен, тъй като експозицията на капитала беше намалена наполовина за две години, каза съветникът. Тази стратегия означава, че портфолиото му е станало с 41% по-силно през този период, докато подобни действия през 2020 г. и 2022 г. биха означавали още по-добра възвръщаемост, каза той.

В последващи коментари за MarketWatch Лебовиц каза, че са намалили експозицията си по отношение на разпределението и са се пренасочили към акции с по-ниска бета (по-малко волатилни) стойност в началото на 2022 г.

"Вероятно ще поддържаме по-малко от нормалното разпределение на собствения капитал, докато не стане ясно, че Фед наистина ще се обърне", казва Лебовиц.

"Отклонихме се от технологиите към комуналните услуги и здравеопазването, например. Ние също запазихме нашето хеджиране/експозиция на инфлацията с енергийни и някои компании за материали", подчертава той.

"По-ниската бета версия и по-малката експозиция са голям печеливш залог досега", коментира експертът.

Лебовиц вярва, че пазарите са изправени пред проблеми с ликвидността, тъй като Фед свива баланса си и се фокусира повече върху лепкава инфлация, отколкото върху икономиката.

"Този Фед е натоварен с много по-различна задача от Фед, с който сме свикнали", казва още Лебовиц, който се притеснява, че инвеститорите не са разбрали това.

"Това, което ме притеснява е, че този път е различно."

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.