Много от инвеститорите си мислят, че са по-умни от финансовите експерти, както и че могат да бият пазара. Това на практика обаче, е много далеч от истината, поне за масовите инвеститорите. Разбира се има и изключения!

Иначе, индивидуалните инвеститори са доказали, че се справят изключително зле, когато става въпрос за инвестиции и резултатите им се съпоставят с тези на пазара. В дъглосрочен план - за период от няколко десетилетия, индивидуалните инвеститори са реализирали доходност от около 5% на година, или наполовина на това, което са носели пазарите (представени от широки индекси). И все пак ето няколко неща, които да имате в предвид за пазара, ако си мислите, че можете да го надхитрите:

Няма риск в миналото Винаги, когато гледаме назад във времето знаем какво се е случило. Така, че в историческото представяне на един актив няма рискове. Често анализаторите и медиите, припомнят историите и прогнозите, които са се сбъднали, а всички останали остават забравени в миналото.

В допълнение, инвеститорите трябва да са наясно, че историческото представяне на един актив, не е гаранция за бъдещото му такова.

Това е и грешка номер едно при инвестиционните възприятия и решения на инвеститорите, които до голяма степен подкопават бъдещото им представяне и резултати. Инвеститорите имат склонност да се насочват към "горещите теми и активи" на Уолстрийт. Обичат да влагат във фондовете с най-висока доходност за последната една година, въпреки множеството доказателства, че шансовете да се повтори този резултат е изключително нисък от статистическа гледна точка и т.н.

На Уолстрийт няма безплатен обяд

Според експертите очакваната доходност на една компания, или актив с течение на времето се доближава до тази на целия пазар, или клас активи. Независимо колко добър смятате, че сте в подбора на индивидуални активи, факт е, че индексните фондове са много по-малко рискови поне от статистическа гледна точка, както и също толкова по-вероятно е да са по-успешна инвестиция в дългосрочен план.

Професионалните инвеститори, които са успявали да бият пазара за един по-продължителен период от време се броят на пръстите на двете ръце. А вече дори много от тях си признават, че не могат да правят доходността, която са реализирали в миналото заради спецификата на пазара.

"Не мога да правя вече 30% годишно и не мога да вземам такси. Това е депресираща среда", заяви наскоро Стенли Дръкенмилър, един от най-великите и успешни инвеститори на всички времена, реализирал доходност от близо 30% за период от над 25 години. А ако той смята, че не може да прави такава доходност, каквато е успявал да реализира дълго време, какво ли остава за нас?

Няма смисъл да се опитвате да подберете правилните акции

Според експертите около 90 до 99% от доходността, която подбрания от вас актив ще ви донесе, поне в средносрочен, или дългосрочен план, ще се предопредели от инвестиционния клас, към който актива принадлежи.

Ето защо преди да изберете актив внимателно подбирайте към кой клас спада. Момента на таймиране на пазара, или конкретния актив, все неща, върху които индивидуалните инвеститори отделят твърде много от своето време и внимание, на практика са без особено значение.

Няма смисъл да плащате за информация

Всъщност, цялата необходима информация, от която ще имате нужда за вземане на добре информирано решение, е налична в интернет, при това напълно безплатно. Няма никакъв смисъл да плащате за проучвания, анализи, или експертни съвети, или оценки. Имайте предвид, че хората, които ги правят най-вероятно изкарват парите си от това, а не от следване на съветите, които дават.

Когато инвестирате в определени активи, или индексни фондове, цялата необходима информация за вземане на инвестиционно решение - е налична. Въпросът е правилно да я подберете, систематизирате и анализирате. А това може да е и най-трудно. Защото ако преди няколко десетилетия липсваше информация, или достъпът до нея бе труден и ограничен, сега инвеститорите са изправени пред напълно противоположния проблем - а именно, залети са от информация и нямат достатъчно време и ресурси да я обработят.

Един от най-добрите начини за максимизиране на доходността ви е, като минимизирате разходите си

Повечето инвеститори не обръщат особено голямо внимание на разходите, които правят в инвестиционния процес и това на практика може да е основната им грешка. Защо да изберете нискоразходен, индексен фонд, базиран на широк индекс? Много просто - защото по този начин, освен да минимизирате специфичните рискове свързани с избора на определен актив, ще максимизирате доходността си.

Знаете ли, че разходите по индексен фонд с разходна норма от 1.5% се равняват на 40% от вашите средства след четиридесет години?

Или казано по друг начин 100 000 лева инвестирани във фонд с доходност от 6% на година и разходна норма от 1.5% ще се превърнат в 560 000 лева след четиридесет години. Един не лош резултат, благодарение на най-добрия ви приятел - сложната лихва.

Същите средства насочени към фонд с разходна норма от 0.1% обаче, биха се превърнали в сумата от цели 990 000 лева. Разликата е фрапантна... Още ли мислите, че разходната норма на фондовите е без значение.

Рискът трябва да е свързан с очакванията за доходност

Дългосрочните инвеститори, трябва да очакват по-висока възвръщаемост, когато предпочетат акции пред облигации и това заради по-големия риск, който поемат.

За периода между 1970-та и 2015-та година портфейл съставен изцяло от средносрочни щатски облигации е донесъл на инвеститорите средно 6.2%. При насочване на 20% от този портфейл към девирисифицирани индексни фондове, базирани на акции, доходността се повишава до 7.4% на година. Разликата макар и не особено голяма на пръв поглед е значителна, заради големия период в който е регистрирана. Инвестирани 10 000 долара, при доходност от 6.2%, се превръщат в 159 121 долара, спрямо 266 808 долара, при доходност от 7.4%. По отношение на волатилността, разликата не е била особено голяма. Тя е 4.6% за портфейла с 20% акции, спрямо 4.1%, за портфейла изцяло от облигации. В този ред на мисли, за риска, инвеститорите в акциите на по-малки компании трябва да очакват още по-висока възвръщаемост за портфейла си.

От 1928 до 2015-та година, индексът S&P 500 е носил средно 10.7% на инвеститорите, при средно 13.8% за индекса базиран на акциите на малки компании. За всички 15-годишни периоди от 1928 до 2015-та година, големите компании, ориентирани към стойност, са носили на инвеститорите възвращаемост от средно 13.2% на година, спрямо 10.7% за широкия щатски индекс. За същите 15-годишни периоди, микс от малки и големи компании, е носел на инвеститорите средно годишен доход от 16.1%, при както вече споменахме 10.7% за широкия щатски индекс.

Бъдещата възвръщаемост ще е различна от тази в исторически план

И накрая, инвеститорите трябва да не забравят, че всичко може да се случи и да се промени. Бъдещата доходност за индексите може да е много по-ниска от тази в исторически план. Например - редица експерти прогнозират, че тя може да се забави до 6% през следващите десетилетия, вместо над 10% за последните 50 години.