Размерът на дълга, който правителствата на водещите световни икономики ще трябва да рефинансират през 2016 г., ще бъде леко променен спрямо миналата година, тъй като страните предприемат стъпки към съкращаване на бюджетните дефицити до една трета от пиковете, на които бяхме свидетели по време на финансовата криза.

Дългът на страните от Г-7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ), както и Бразилия, Китай, Индия и Русия, ще достигне 7,1 трилиона долара спрямо 7 трилиона долара през 2015 година. През 2012 г. тази сума бе 7,6 трилиона долара, предаде Blооmbеrg.

Снимка 214405

Източник: Bloomberg


Икономистите очакват бюджетните дефицити да се свият за седма поредна година, тъй като правителствата продължават да намаляват разходите за борба с глобалния финансов срив.

„Повечето от тези държави се движат към фискална дисциплина. По време на кризата имаше фискална експанзия по различни причини: за подпомагане на растежа и преместване на пасивите от частния към публичния сектор. Тези ефекти си отиват”, заяви Мохит Кумар от Credit Agricole SA.

Германия планира да повиши пласирането на свои облигации до 221 млрд. долара (203 млрд. евро) тази година спрямо около 175 млрд. евро през миналата, отчасти за финансиране на разходи, причинени от рекордния приток на имигранти.

Русия и Бразилия ще отбележат най-големите пропорционални спадове в изкупуването на дългови книжа, като ценните книжа с падеж през 2016 г. ще намалеят със съответно 38 и 26 процента.

Ако включим лихвените плащания, размерът на дълга, който трябва да бъде рефинансиран от Г-7 и държавите от БРИК, ще възлиза на 7,8 трилиона долара през тази година.
В САЩ, които са най-големият длъжник в света с 13,1 трилиона долара търгуеми дългови задължения, размерът на държавните ценни книжа с падеж през тази година ще се повиши с 14% спрямо 2015 г. до 3,5 трилиона долара.

Китай пък се изправя пред най-голямото процентно увеличение на необходимост от рефинансиране през 2016 г. със скок от 41% до 254 милиарда долара.

Спадът в обратното изкупуване на облигации сред повечето от водещите икономики в света, както и програмите за количествени облекчения и ниската инфлация ще продължат да подкрепят търсенето на държавни облигации, считат от Rabobank International.

Икономисти, анкетирани от Bloomberg, смятат, че потребителските цени в развитите държави са се покачили с едва 0,5 на сто през 2015 г., което е незначителна част спрямо 3,5-те процента ръст през 2008 година.

Бюджетните дефицити в развития свят ще се свият до средно 2,4 процента от БВП тази година спрямо оценените 2,6% през миналата година.

Снимка 214406

Източник: Bloomberg