През ноември Комисията за финансов надзор публикува данни за активите на пенсионните дружества през третото тримесечие на 2016 година. През него за първи път те надминаха психологическата граница от 10 милиарда лева.

Това се случва на фона на започналите стрес-тестове на системата за допълнително пенсионно осигуряване, която цели да провери колко добре се управляват парите аз втора пенсия. Проверката се очаква да приключи съвсем скоро и резултатите от нея да бъдат оповестени преди 25 декември.

Изпреварващо, пенсионните дружества съобщиха предварително обобщени данни къде и как инвестират спестяванията на българите. Това се случи на нарочна пресконференция, на която бяха представени данните за всички участници на пазара.

Къде се инвестират парите?

От тях става ясно, че 41.94% от парите в универсалните пенсионни фондове (общо 8 574 530 хиляди лева) са инвестирани във финансови инструменти в чужбина. От тях най-голям е делът на държавните ценни книжа на страни от ЕС (19.55%) и на акции (14.72%). По-малка част отиват за корпоративни и други видове облигации (7.67%).

В България парите за втора пенсия най-често са влагани в държавни ценни книжа (21.94%) и акции на БФБ (8.74%), което е приблизително два пъти по-малко от тези в чужбина. Малка част от парите отиват и за корпоративни, ипотечни или общински облигации (3.08%).

Що се отнася до професионалните пенсионни фондове, чиито активи са значително по-малко - 907 480 хиляди лева, структурата на инвестициите не се различава особено. Съществената разлика се наблюдава при капиталовложенията в български акции - 15.63%, които надвишават тези в чужди - 12.93%.

Каква доходност носят?

Това разпределение на инвестициите е донесло на универсалните и професионалните пенсионни фондове за последните четири години - от 2012 до 2015 година, доход от 1 346 124 хиляди лева. От тях 1 193 664 хиляди лева за универсалните и 152 460 хиляди за професионалните.

В резултат на това по партидите на всеки един клиент на пенсионните дружества е разпределена доходност от общо 919 181 хиляди лева - 808 893 хиляди при универсалните и 110 288 хиляди при професионалните.

Какво остава за дружествата?

По закон пенсионните фондове събират такса от всяка вноска на клиента в размер на до 5% и инвестиционна такса в размер на 1%. Тук е мястото да се каже, че и двете ще намаляват постепенно през следващите три години след законодателно решение.

За последните четири години с натрупване акумулираните приходи от дружествата от управлението на парите за втора пенсия възлизат общо на 426 943 хиляди лева. От тях 384 771 хиляди лева за универсалните и 42 172 хиляди лева за професионалните.