Ситуацията с държавния дълг продължава да се влошава. И доказателство за това е левовата емисия облигации с общ номинал 200 млн. лева, които правителството пласира на 19 септември.

Става дума за инвестиция със срок от три години и осем месеца, която инвеститорите са се съгласили да направят при положение, че средната годишна доходност, която им осигуряват въпросните ДЦК е 3.01 процента. И то при положение, че въпросните облигации предлагат годишна лихва от 2,25 процента.

Само за сравнение, пласираната през май облигационна емисия със срочност от три години и половина ( много близо до сегашната) намери купувачи при средногодишна доходност от 1.33 процента. И то при условия, че не предлагаше годишна лихва - с други думи не носеше текуща тежест като разходи за бюджета. Получава се, че за четири месеца условията по държавния ни дълг са се влошили повече от два пъти и половина пъти. При това влошаването е единствено заради фискалната политика водена от последното редовно правителство, защото през май разликата между доходността на българската емисия и аналогичните германски ценни книжа е била 78 базисни точни, а сега е 147 базисни точки - близо два пъти повече. Този спред отразя увеличаването на риска единствено на България, а не на пазарите като цяло (там нивото на риска се отразява чрез коефициента mid-swap).

Проблемът е че негативните процеси проявили се при пласирането и на вътрешните и на външните облигации на България най-вероятно ще се задълбочават и при следващи емисии със срок над 5 години можем да станем свидетели на доходност надхвърляща 6% годишно и то при лихви от 3% и повече. Впрочем това ще стане ясно още в края на месеца, когато ще бъде пласирана емисия от облигации с номинал от 200 млн. лева, със срок на погасяване пет години и половина, които ще носят лихва от 3.2% годишно.