Въпреки че Google е въглеродно неутрална компания от години, през 2018 г. парниковите газове, емитирани от нея, възлизат на 4,9 млн. тона, които са еквивалент на работата на над 1 млн. бензинови коли, посочва Майкъл Керн за Oilprice.

Но гигантът си поставя още по-амбициозна цел от това, посочи главният изпълнителен директор на компанията Сундар Пичай.

"Имаме време до 2030 г., за да начертаем устойчиво бъдеще за планетата си или да се изправим пред най-тежките последици на климатичните промени", каза той. "Днес вече усещаме тези феномени - от историческите пожари в САЩ до наводненията в много части по света."

Google, Apple и Amazon прехвърлиха разходите за новия дигитален данък върху по-малкия бизнес

Google, Apple и Amazon прехвърлиха разходите за новия дигитален данък върху по-малкия бизнес

В европейските държави, които въведоха такъв налог

Затова Пичай постави цел пред компанията да се захранва с електричество, произведено от 100% въглеродно неутрални източници, в рамките на въпросното десетилетие. Но тази цел няма да бъде постигната много лесно и Пичай го знае.

"За да можем да бъде въглеродно неутрални 24/7 в нашите центрове за данни и кампуси по света, което представлява огромно логистично предизвикателство, през последната година внимателно планирахме как да го постигнем", каза той. "И сме уверени, че до 2030 г. можем да го направим."

Даже и сега центровете за данни на гиганта се захранват в голяма степен от електричество, произведено от възобновяеми енергийни източници. Но все пак целта на Пичай ще изисква компанията да инвестира огромни ресурси в батерии, за да може да се раздели с производителите, разчитащи на изкопаеми горива. Отделно от това, тя ще трябва да вложи средства в построяването на самите мощности.

Google Maps ще има нова визия

Google Maps ще има нова визия

Изображенията на картите ще бъдат по-цветни и детайлни

Това е вярно даже и в случаите, в които компанията премине към атомната енергия - възможност, която Google не е отхвърлила, тъй като тя не е фосилна. Тепърва предстои да се види дали гигантът няма да има проблем с атомните отпадъци.

"Този ход означава, че всеки имейл, който изпращате в Gmail, всеки въпрос, който питате Google Search, и всяко видео в YouTube, което гледате, ще бъде захранено с чиста енергия - всеки час и всеки ден", написа Пичай в блог пост.