Българската държава губи най-малко 490 милиона лева годишно заради фалшифициране. На толкова се равняват икономическите и социални щети, причинени от фалшифицирани стоки, само в четири сектора у нас - фармацевтични продукти, козметика и продукти за лична хигиена, вино и спиртни напитки, както и играчки и игри. Това показват данни от нов доклад, публикуван по-рано днес от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO).

Според данните през 2019 година страната ни е изгубила приходи в размер на 208 милиона лева от фалшифицирани фармацевтични продукти. За ЕС-28 тази сума възлиза на приблизително 12 милиарда лева.

При козметичните продукти за лична хигиена България е загубила 157 милиона лева заради фалшификати през миналата година. В съюза тази сума е била в размер на 18,8 милиарда лева.

В рамките на миналата година България е загубила 80 милиона лева заради фалшифициране на спиртни напитки и вино, а в ЕС тази сума е била 4,5 милиарда лева.

Относно играчките и игрите - загубите от фалшиви стоки тук възлизат на 46 милиона лева, а за ЕС-28 - 2 милиарда лева.

Бизнесът в България губи по 1,1 милиарда лева годишно заради фалшификати

Бизнесът в България губи по 1,1 милиарда лева годишно заради фалшификати

13 отрасъла продават с 19,8% по-малко

Както вече стана ясно сборът от загубите е равен на близо 500 милиона лева, като трябва отново да се отбележи, че става въпрос само за споменатите 4 сфери на производство.

Освен че тези фалшификати причиняват икономически загуби заради неплащането на данъци и други такси, въпросните стоки могат да представляват и сериозен риск за здравето на потребителите, защото не минават през необходимите проверки за безопасност.

Заради фалшифицирани стоки средно правителствата в ЕС губят на година до 30 милиарда лева. А стойностите за 2019 година показват тенденция за увеличаването на загубите, съответно на фалшификатите.

Изследването на СЕСИС и Европол показва също така тясна връзката между фалшифицирането и други тежки престъпления. От 2016 година досега правоприлагащите органи в ЕС са провели 29 големи операции за борба с фалшифицирането и пиратството, насочени към организирани престъпни групи, които са замесени и в други тежки престъпления, включително трафик на наркотици и пране на пари.

Снимка 483033

Източник: EUIPO

"Фалшифицирането не е престъпление без жертви. Фалшивите продукти отнемат от продажбите на законния бизнес и лишават правителствата от крайно необходими приходи. Те носят ясни рискове за здравето и безопасността на лицата, които ги използват. Както обаче показва съвместната ни работа с Европол, приходите от фалшифицирането могат да бъдат използвани също в подкрепа на тежката организирана престъпност. За пълното преодоляване на този проблем са необходими съгласувани международни действия на всички равнища", коментира изпълнителният директор на СЕСИС Кристиан Аршамбо.

Според данните 97% от фалшифицираните стоки представляват сериозен риск за здравето на потребителите в ЕС. Най-честите установени рискове са свързани с употребата на химикали, рискове от запалване, последващи задушавания, прищипвания, електрически неизправности и увреждания на слуха.

809 000 000 лева или по 113 лева на всеки българин струват фалшивите стоки на пазара

809 000 000 лева или по 113 лева на всеки българин струват фалшивите стоки на пазара

Те костват и пропуснати възможности за отварянето на 17 851 работни места