Министрите на финансите от Европейския съюз (Екофин) изразиха предпазливата си подкрепа за прилагането на нови данъчни правила за технологичните гиганти, такива като Google, Facebook, Amazon и Apple. Въпреки това надделя общото съгласие, че необходимо да се намери постоянно решение на въпроса в глобален план, включващо и САЩ.

Финансовите министри се съгласиха на неформална среща в Талин, Естония, да намерят занапред по-добри начини за данъчно облагане на компаниите, предоставящи цифрови услуги. Някои министри показаха различия относно това как да се процедира в бъдеще по този въпрос, съобщава деловото издание The Wall Street Journal.

ЕС се опитва да се пребори с това, което официалните власти определят като избягване на данъците в рамките на Европа и да се гарантира на европейските гражданите, че големите компании ще плащат справедливи данъци.

Стремежът е да модернизират корпоративните данъчни правила, които традиционно са разработени на базата на материалните активи и на съответното място, където оперират дадените дружества. Европейските власти биха искали да се отчитат виртуалните операции, като например тези на интернет търсачките. Защото те продават целенасочена реклама въз основа на данни, събрани в държави, където дадените технологични компании нямат постоянно представителство.

Едно от обсъжданите предложения представляваше краткосрочен план, предложен от Франция и подкрепен от Германия, Италия и Испания, за установяване на "уравнителен данък" върху приходите, генерирани в Европа от страна на цифровите компании. Целта е да се отрази това, което тези страни смятат, че компаниите трябва да плащат под формата на корпоративен данък. Предложението обаче повдига въпроси сред държавите членки на ЕС относно това как да се прилага този данък.

Повечето от участниците в срещата обаче подкрепиха идеята за намиране на дългосрочно споразумение на световно равнище с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Трябва да се има предвид, че ЕС се бори от години да затвори т.нар. "данъчните вратички", отбелязва bnr.bg. Но процесът е труден, тъй като всичките страни членки, включително юрисдикциите с ниски данъци като Ирландия и тези с доста по-високи данъци като Германия, трябва да се договорят единодушно по отношение на данъчните въпроси.