Няколко важни теми са били в центъра на вниманието по време на посещението на германския финансов министър Кристиан Линднер у нас и разговорите му с българския му колега Асен Василев. Това са енергийните и най-вече газовите доставки, обществените поръки, засилване на контрола по общоевропейските граници, създаване на общо европейска политика за реакция на евентуална продоволствена криза и предстоящото кандидатстване на България за влизане в Еврозоната.

"Обсъдихме споразумението между България и Германия за сътрудничество между двете администрации, като поставихме акцента върху процедурите свързани с обществените поръчки

Говорихме за възможността Агенцията срещу пране на пари и европейската прокуратура да са със засилени правомощия и да са във държава, която има много силна политика в тази област като Германия.

Ние много високо ценим подкрепата на нашите колеги както във взаимоотношенията на двустранна основа така и в европейските институции където усилено работим по две теми, които сме поставили съвместно. Едната е общо закупуване на енергийни източници и по-специално на газ и другата е общоевропейски отговор на потенциалната криза с храните и зърното", заяви финансовия министър Асен Василев.

Той съобщи, че с германският си колега са разговаряли за подкрепата, която Германия може да даде за кандидатурата на България да влезе в еврозоната от 1 януари 2024-а.

Кристиан Линднер заяви, че в впечатлен от стабилността на българските държавни финанси и ниското ниво на държавния дълг. Той заяви, че влизането в Еврозоната е свързано с ясни критерии, които трябва да бъдат изпълнени. По отношение на останалите теми в разговора с българския му колега Линднер заяви следното:

"Ние работим върху общ отговор срещу непровокираното нападение и агресивната война, която се води срещу Украйна, която е заплаха за сигурността на Европа. Имаме подкрепата на България по отношение на санкциите, които ЕС налага срещу тази агресия. Естествено предприемаме и мерки, които да защитят нашата икономика от инфлация. Това също се отнася до енергийната и продоволствена сигурност.

Подготвяме с България един меморандум за разбирателство. В Германия съществува обществен орган който се занимава с консултации в различни сфери на икономиката. Имаме идеи за развитие на тази структура, която имаме голям опит с опит проекти в сферата на икономиката и преди известно време започнахме работа по един проект за подпомагане на България в сферата на обществените поръчки.

Споделям желанието за по-тясно сътрудничество на ниво европейски митнически служби. Водим разговори за предоставяне на персонал и създаване на общи екипи, които работят в тази сфера, защото защитата на външната граница на ЕС от финансови престъпления и борбата с корупционните практики са от общоевропейски интерес".

И така близо две десетилетия след като британските "Агенти на короната", съветваха българските митничари срещу солидно заплащане, сега с нашите "Митници", по нашата граница явно на терен ще работят германските митничари. Разбира се принципите и механизмите на взаимоотношенията на това сътрудничество ще са доста по-различни от тези с британците.

По отношение на енергийните източници и болната за обществото тема са газа Асен Василев обясни, че в генерална дирекция "Енергетика" на ЕК по темата е сформирана работна група, която работи активно.

"Вече са направени всички обследвания на инфраструктурата на ЕС и се подготвя общ договор между Гърция, България, Румъния и потенциално Украйна за общо количество на над 10 млрд. куб метра газ", съобщи финансовият министър.