Край на вечния длъжник, реши окончателно Народното събрание. За дълговете на физическите лица се въвежда 10-годишна абсолютна погасителна давност. Така се дава възможност физическо лице, изпаднало в невъзможност да погасява задълженията си, да започне процедура по обявяване на фалит или да се освободи от дълговете след изтичане на въпросния срок, разяснява БНР.

Давността обаче няма да важи за дължими издръжки, трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда.

Защитени са в достатъчна степен и интересите на кредиторите предвид дългия срок, в който могат да съберат вземанията си.

До момента в българското законодателство липсва уредба, която да дава възможност на физическо лице, изпаднало в невъзможност да заплаща своите задължения, да започне процедура по обявяване на фалит или да се освободи от задълженията си след изтичане на определен период от време.

С въвеждането на 10-годишна абсолютна погасителна давност няма да се промени действащият режим за 3 и 5-годишна давност и длъжниците ще могат да се възползват от нея. Защитени са в достатъчна степен и интересите на кредиторите предвид дългия срок, в който могат да съберат вземанията си, твърдят депутатите.

Припомняме, че промените в Закона за задълженията и договорите бяха внесени от "Обединени патриоти".

От Европейската банка предупредиха, че ако текстовете останат в сегашния си вариант, ще има негативно отражение върху българския финансов сектор и впоследствие върху реалната икономика.