Над 41% от българите живеят в пренаселен дом, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат за 2019 г. Това означава, че те нямат достатъчно стаи за размера на домакинството си.

България е на трето място сред страните членки на Европейския съюз по този показател. В сравнение с 2010 година обаче, се регистрира спад на живеещите в пренаселен дом - тогава почти половината (47%) от българите са живели в пренаселено жилище. Преди нас са само Румъния и Латвия, където делът на живеещите в пренаселени жилища е съответно 46% и 42 на сто.

Според статистиката се счита се, че човек живее в пренаселено домакинство, ако то няма на разположение минимален брой стаи като например една стая за домакинството, стая за двойка в домакинството, стая за всеки на възраст 18 или повече години, стая на двама души от един пол между 12 и 17 години, стая на двойка деца под 12 години и т.н.

София изпадна с близо 50 места в световна класация за цените на жилищата

София изпадна с близо 50 места в световна класация за цените на жилищата

Търсенето на жилища се е оказало устойчиво по време на пандемията

Средно за Европейския съюз 17,2% от населението живее в пренаселени домакинства през 2019 г. За сравнение през 2010 година това число е било 19 на сто. Най-ниските нива на пренаселеност са регистрирани в Кипър (2,2%), Ирландия (3,2%), Малта (3,7%) и Холандия (4,8%).

На този фон Евростат отчита, че един на всеки трима (32,7%) обитава твърде голямо жилище с излишни спални през 2019 г. Делът на хората, обитаващи подобни жилища у нас е 11,5%.

Оценката за Румъния по този показател е 7,7 на сто, за Латвия - малко под 10%, Гърция (10,7%), Хърватия (12,0%), Словакия (14,0%), Италия - 14,2 на сто.

През 2019 г. почти три четвърти от населението живее в недостатъчно обитавани жилища в Малта (72,6%), Кипър (70,5%) и Ирландия (69,6%). В Испания (55,4%), Люксембург (54,0%), Белгия (53,9%) и Холандия (53,4%) повече от половината от населението живее в жилища, считани за твърде големи.

От 2018 до 2019 г. делът на населението, живеещо в недостатъчно обитавани жилища, намалява в повечето от тези страни, с изключение на Люксембург, който отчита малък ръст (0,3%), като най-силно се наблюдава спад в Белгия (4,7%).