Изготвиха наредбата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения. С наредбата се уреждат условията и реда за прилагане на схемата "Училищен плод" на Европейския съюз, съобщават от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Схемата цели подобряването на хранителните навици на децата и учениците, чрез повишаване на консумация на плодове и зеленчуци, при спазване на хигиенните изисквания. Основен приоритет на тази инициатива е подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести.

От образователна страна ще се повиши информираността на децата, учениците, техните родители и учители. В схемата е предвидено прилагането на педагогически мерки.

Те ще са насочени към придобиване на знания за производството на плодове и зеленчуци, техните характеристики и начини на ползване, значението на пресните плодове и зеленчуци за здравето, както и принципите здравословното хранене.

С оглед на развитието на земеделието и изискването предлаганите по схемата плодове и зеленчуци да са произведени в рамките на Европейската общност, тя ще доведе и до стимулиране на производството на вътрешния пазар.

Прилагането на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на национално съфинансиране и държавна помощ.

Министерството на земеделието и храните ще осъществява координация на дейностите, свързани с прилагането на схемата и ще нотифицира пред Европейската комисия националната стратегия, която е подготвена съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на здравеопазването и Държавен фонд "Земеделие".

Схемата "Училищен плод" ще се прилага през учебната година и включва периода от 15 септември до 31 май. Целевите групи, които тя ще обхваща са деца от ІІІ  и подготвителна група на общинските, държавни и частни детски градини и ученици от подготвителен клас до ІV  клас включително, на общинските държавни и частни училища.

Плодовете и зеленчуците, включени в списъка по схемата "Училищен плод", трябва да се предоставят по график в зависимост от тяхната сезонност. Плодовете са - ябълки, круши, кайсии и зарзали, праскови и нектарини, сливи, череши, вишни, ягоди, грозде, банани, мандарини, портокали, грейпфрути, киви, дини и пъпеши. Зеленчуците, които могат да се дават в училищата са - домати, краставици, пипер, моркови, зеле.

Забранено е разпределянето в учебните заведения на генетично модифицирани плодове и зеленчуци. Съхранението, подготовката и предоставянето на децата и учениците е в съответствие с изискванията на Закона за храните.

Съпътстващите педагогически мерки, които могат да се прилагат са: посещения в земеделски стопанства, отглеждане от учащите се на плодове и/или зеленчуци, беседи, разпространение на брошури и плакати, създаване на интернет страници и видеоклипове, организиране на празници игри, викторини, изложби и др.