Днес, на специална церемония ръководството на БФБ-София отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2013г.

От оператора отчетоха една успешна година, през която оборотът на БФБ–София на регулиран пазар е нараснал със 76.12% спрямо предишната 2012г. и възлиза на 1 521 771 756 лева.

На церемонията, която се провежда за 13-ти път в историята на БФБ–София, бяха присъдени следните награди:

За инвестиционен посредник сключил най-много сделки на БФБ–София през 2013г.:
1-во място: Карол АД – със сключени 42 042 сделки, които възлизат на над 24% от общия брой сделки сключени на регулиран пазар
2-ро място: Елана Трейдинг АД – със сключени 20 438 сделки
3-то място: БенчМарк Финанс АД – със сключени 15 349 сделки

За инвестиционен посредник реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2013г.:
1-во място: Корпоративна Търговска Банка АД – с оборот от 1 003 661 904 лв. , който възлиза на 33% от общия оборот от сделки
2-ро място: Уникредит Булбанк АД – с оборот от 494 233 440 лева
3-то място: Капман АД – с оборот от 171 433 898 лева

В категорията "Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през 2013г." бяха отличени дружествата Спиди АД и Елана Агрокредит АД.

БенчМарк Финанс АД беше отличен като емитентът с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар за изминалата година.

На церемонията присъстваха представители нa Президентството, Министерство на финансите, Комисията за финансов надзор и инвестиционната общност в страната ни.