Почти 100% от най-качествената продукция, произведена от русенските овощари, заминава за Румъния. Причината е, че покупателната способност на хората от северната ни съседка е по-висока, обясняват местните производители, съобщава БНТ.

50% от плодовете, произведени в русенския регион, се реализират на пазарите в Румъния. От една страна овощарството в северната ни съседка не е толкова развито, а от друга - цените са по-високи.

Преди време българските производители имали проблеми с превозването на стоката, но от българо-румънската земеделска работна група, която съществува вече 5 години, им съдействали.

В същото време на българите пазари се продават предимно вносни плодове, които са на по-ниски цени заради по-високите субсидии за земеделците там.

Проблемите на вътрешния пазар обаче остават, въпреки някои законови промени.

Николай Колев - производител на ябълки:
"Нелоялна конкуренция от страна на големите вериги, които внасят стоката без ДДС - фактически веднага нашата стока става с 20% по неконкурентноспособна спрямо тяхната. Освен това те получават доста по-големи субсидии ... и така цената на стоката, която можем да вземем в България е колкото да си платим разходите по отглеждането й."

За да могат да защитават интересите си, производителите на плодове в русенския регион се сдружиха в Съюз на дунавските овощари.