5.02% е годишната минимална доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за последните две години (от март 2005 г. до март 2007 г.), съобщи заместник-председателят на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор" Бисер Петков.

За професионалните пенсионни фондове е определена минимална доходност от управлението на активите за същия период в размер на 5.19 % на годишна база.

Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОАД „ЦКБ-Сила" АД и от ПОК „Съгласие" АД, са постигнали доходност, по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния период.

Средствата от доходността над горната граница следва да се заделят за резерв от съответния фонд в нормативноустановения срок.