Индексът на индустриалното производство в еврозоната през май отчете най-голямото си понижение за последните 16 години.

Този индикатор измерва изменението в стойността на производството в заводите, мините и сферата на услугите. Ръст в стойностите му оказват положителен ефект върху националната валута, както и обратното, защото по-високите нива на производство са сигнал за силна икономика.

Индустриалното производство реагира бързо на подемите и спадовете в бизнес цикъла и е водещ индикатор за заетостта в този сектор, средните приходи и личните доходи.
Според данните изнесени днес от Евростат индустриалното производство отчита спад с 1.9% на месечна база, което не се е случвало от декември 1992 година.

На годишна база индустриалното производство в еврозоната отбелязва понижение за първи път за последните три години, като е намалява с 0.6%.

Предварителните очаквания на анализаторите бяха за спад на индустриалното производство с 2.3% спрямо май, а на годишна база се прогнозираше ръст с 0.3%.
За април статистиката отчете увеличение на показателя с 1.0% на месечна и 4.0% на годишна база.

През май производството в двете най-големи икономики в еврозоната Германия и Франция отчита спад с 2.6%, а в третата по големина, Италия е намаляло с 1.4%.

Данните показват, че европейските компании изпитват затруднение от поскъпването на еврото, което е повишило курса си с 8.8% срещу долара от началото на годината.

Това намалява конкурентоспособността на износа от еврозоната и с оглед високите цени на суровините и особено на петрола, значително влошава перспективите пред европейските компании.

След публикуването на данните еврото достигна $1.5853 или се търгува с понижение от 0.53% спрямо петък.