Броят на корпоративните фалити през първата половина на тази година се намалява в най-големите икономики на Европейския съюз, с изключение на готвещата се за Brexit Великобритания. Това показва изследване на американската Dun & Bradstreet - най-големият световен доставчик на данни за компаниите, съобщава Интерфакс.

Стимулиращата паричнокредитна политика на Европейската централна банка и стабилната икономическа ситуация са спомогнали за значителното съкращаване на банкрутите в Германия, Франция и Италия.

В Германия добрата дисциплина при разплащанията и силната увереност на производителите са довели до намаляване на броя на разорилите се местни компании за периода януари - юни с 8 на сто на годишна база.

Възстановяващата се икономика и понижаването на политическите рискове след изборите във Франция се отразява благоприятно на френските компании, фалиралите от тях са също с 8 на сто по-малко през периода.

Още по забележимо е съкращаването на броя на банкрутиралите фирми за полугодието в Италия поради позитивните тенденции в икономиката на страната - с 16%.

Делът на фалитите по отношение на действащите компании в посочените три страни е различно. Най-висок е във Франция 55,7 хиляди или 1,3% от всички действащи компании, значително по-малък е показателят в Германия (20,7 хил., 0,4%) и Италия (12,3 хил., 0,2%). Това се дължи на големите разлики и особености на националните законодателства и процедурите по несъстоятелност.

Във Великобритания, на фона на подготовката за Brexit и отслабването на националната валута количеството на корпоративните банкрути растат с 5% (0,3% от действащите компании)за първото полугодие в сравнение с аналогичния период на 2016 година.

При всички 13 държави от Централна и Източна Европа, с изключение на Руси и Полша, броят на фирмените фалити намалява.

Не е голямо увеличението на разорилите се компании в САЩ - с 1% при условията на по-вялия от очаквания растеж на американската икономика.

За 12 месеца (юли 2016 г. - юни 2017 г.) страната заема четвърто място в света по абсолютен брой на банкрути - 24,7 хиляди, след Виетнам, Франция и Тайван. При това делът на фалиралите не е много висок - 0,1% от общия брой на компаниите.

В Китай от януари до юни броят на разорилите се компании е нараснал с 4 на сто спрямо същия период на миналата година. Но годишното ниво на банкрутите не достига и една десета от броя на действащите компании процента поради това, че банкрутите в страната са много скъпи и непопулярни.

Стабилният брой на фалитите в Япония през полугодието се обяснява с широкото разпространение на т.нар. компании "зомби", посочва в изследването. Много фирми в Страната на изгряващото слънце съществуват само благодарение на държавната подкрепа, която стимулира преструктурирането на дълговете на неголемите компании.

Освен това в страната е разпространена практиката на ликвидация, без да се мине през скъпия процес на банкрут. Въпреки това в Япония компаниите в несъстоятелност са повече от тези в Китай - 8,4 хиляди или 0,2% от общия брой на действащите фирми.