Peabody Energy, най-голямата в света частна компания, добиваща въглища, заяви, че има риск да банкрутира за втори път през последните пет години. Компанията се опитва да преструктурира заемите си насред сриващото се търсене на изкопаеми горива.

През последните години в Северна Америка въглищата изостават за сметка на природния газ и възобновяемата енергия. Икономическият срив в резултат на вируса пък намали драстично търсенето на въглища, използвани при производството на стомана - важен пазар за австралийския бизнес на Peabody.

През 2016/7 г. Peabody успя да се освободи от дълг за $5,2 млрд., а хеджфондът Elliott Management, която ѝ бе предоставила заеми, се превърна в най-големия акционер. Но компанията продължава да има проблеми със своята задлъжнялост, показват документи.

В понеделник производителят отчете нетна загуба от $67,2 млн., след като продажбите на въглища намаляха с 23% в обем до 34,7 млн. тона. "2020 е година като никоя друга", отбелязва Глен Келоу, главен директор.

В Австралия застрахователни дружества заплашиха Peabody със съд, искайки повече гаранции срещу специални облигации, които пък са форма на гаранция за покриване на разходите за почистване на затворените мини. Компанията постигна съгласие със застрахователите на стойност $800 млн. Сделката обаче важи при условия, че Peabody получи облекчения по дълговите си споразумения от банките и успее да отложи падежа на корпоративните си облигации до декември.

Peabody е петият най-голям производител на въглища в Австралия, а освен това е водещ производител и в САЩ, където притежава и най-голямата мина за въглища в света, North Antelope Rochelle.

Компанията заяви в понеделник, че има възможност резултатите през четвъртото тримесечие да я поставят под изискуемия минимум на съотношението дълг-активи, който е определен в споразумението с банките. Peabody има $1,6 млрд. дълг.