"Трябва да вървим към ситуация, при която при придобиването на повече автомобили от семейство данъчната ставка да се увеличава прогресивно, защото в София няма място за толкова много автомобили. И когато някой много иска да има втори и трети автомобил, то това ще струва пари под формата на данък."

Това мнение изрази във видео интервю пред "Дневник" арх. Любо Георгиев от "Екипът на София", организацията на експертите в различни сфери, която заедно със "Спаси София", "Продължаваме промяната" и "Демократична България" работи по обща програма за развитие на София. По думите му, той "има голяма вероятност да поведе сектор в Столична община, който отговаря за градското планиране и развитие",

Георгиев смята, че Столична община би трябвало за има звено, което да се занимава с дребни ремонти, т.е. поддръжка на градската среда, вкл. поддържане в изправност на светофари и пешеходни пътеки. Големите ремонти ще са както досега, с възлагане чрез обществени поръчки.

Например при ремонт на кръстовище, според арх. Георгиев, първо е необходимо да се обследва да не бъде засегната инфраструктура - кабели, тръби, озеленяване. А на засегнатите хора в района трябва да се обясни защо се прави ремонта, колко ще продължи, каква е ползата от него. След това трябва да се определят практическите етапи на ремонта, колко ще продължи, как ще се осигурят средства.

Георгиев съобщи, че се планира преразглеждане на процедурите за бетониране на коритата на някои от реките в София. "Ще спрем възможно най-много", обещава той. Ще започне и процес по картиране и визуализиране на всички обекти на културното наследство. За него са добри, които проекти вече са започнали и трябва да продължат, със Зеления ринг на София, програмата за финансиране на проекти за обновяване на имоти, които са паметници на културата, както и "Зелена София", инициативата за предоставяне на общински материали за обновяване на пространствата пред жилищните блокове и кооперации.

На въпроса има ли разрешителни за строеж, които могат да се преразгледат от новия екип на общината, Георгиев отговори, че това ще може да се случи, само ако има някакви пороци при издаването им, но от личен опит знае, че обикновено тези процедури се правят законно. "Това, което можем да направим е, за вече издадените разрешителни да прилагаме добър контрол по строителството", каза още той.

Кога законово може да не плащаме за покупка и каква е новата горна граница на плащанията в брой

Кога законово може да не плащаме за покупка и каква е новата горна граница на плащанията в брой

Какви още данъчните промени предлага правителство, вкл. при облагане на физически лица и данък "сгради"