Германският парламент прие съществена реформа на имиграционния закон, с основна цел -  редуциране на недостига на квалифицирана работна ръка в страната.

Чрез промените се намаляват пречките за навлизане на пазара на труда както за чужденци със съществуващи професионални квалификации, така и за хора с достатъчен трудов опит, които вече имат предложение за работа в Германия.

InfoMigrants обобщава какво означава реформата за потенциалните имигранти.

Новият закон въвежда т.нар. "карта с възможности" (Chancenkarte), базирана на точкова система. Тя е ориентирана към хората с професионално образование в чужбина и за тези, които имат университетска диплома и основни умения по немски език.

Благодарение на тази нова възможност чужденците без предложение за работа ще могат да пребивават в Германия за една година, за да намерят работа, която отговаря на стандартите за квалифициран труд. Подобен модел вече се използва в Канада.

Общите критерии за подбор за Chancekarte включват езикови умения, трудов опит, възраст и доказателство за връзка с Германия, например членове на семейството или история в страната. 

2.5 милиона служители в публичния сектор на Германия ще получат по €3000 еднократна добавка

Най-голямата икономика в Европа раздава по €3000 на 2.5 милиона души

С колко и от кога ще се повиши заплащането в публичния сектор на страната?

Централният елемент в имиграционната стратегия за квалифицирани работници в Германия остава синята карта на ЕС. Това е разрешение за пребиваване за хора от страни извън ЕС, които са завършили университетска степен.

Тук приложимият преди праг на заплатата за постъпване на работа в Германия ще бъде значително намален. Други аспекти на схемата също ще бъдат улеснени, включително смяна на работодател, кандидатстване за събиране на семейството и получаване на постоянно пребиваване в ЕС.

Освен това квалифицираните работници ще могат да работят "всякаква квалифицирана професия" - дори такава извън първоначалната им квалификация. Това означава например, че специалист по управление на офиси, може да бъде нает, например като специалист в областта на логистиката.

По-конкретно за IT специалистите се предвижда те вече да могат да получат синя карта на ЕС дори без университетска диплома, ако могат да представят други доказателства за квалификацията си.

Признаване на степени

Основна пречка пред имиграцията в Германия отдавна е изискването за получаване на дипломи, които се признават в страната.

С новия закон на квалифицираните имигранти вече няма да се налага да доказват дипломите си в Германия, ако имат най-малко две години професионален опит и степен, която е призната в страната им на произход.

Повече миграция, основана на образованието

Германия иска да засили образователната миграция - т.е. възможността хората да идват в страната за професионално или академично обучение с оглед да останат за постоянно.

За да се улесни това, чуждестранните студенти ще могат да работят в Германия например като стажанти, за да изкарват прехраната си, докато се квалифицират.

Освен това пребиваването с цел търсене на място за обучение също ще бъде значително по-лесно - чрез повишаване на максималната възраст, до която може да бъде издадено разрешение за пребиваване.

Икономика в риск: Чуждестранните работници в Румъния, които масово напускат страната

Икономика в риск: Чуждестранните работници в Румъния, които масово напускат страната

Еднопосочен билет за Западна Европа

Ще бъдат разширени и възможностите за събиране на семейството на квалифицираните работници, идващи от чужбина.

За разлика от първоначалния проект на закона, опциите за събиране ще се прилагат не само за семейството, но също така, за родители или свекъри на имигрант, които в бъдеще ще могат да пристигнат в Германия, за да се присъединят към семейството.

Досега германският закон за пребиваване предвиждаше, че влизането в Германия винаги трябва да бъде свързано с виза с конкретна цел.

Това означаваше например, че някой, който е влязъл в Германия с туристическа виза и му е предложена работа в Германия с кратко предизвестие, трябва да напусне страната и да кандидатства за нова виза за конкретна цел.

В бъдеще това вече няма да е необходимо, защото визите вече ще бъдат променяни по време на престоя в Германия.

Въпреки това може да отнеме известно време, докато административните служби в цяла Германия бъдат напълно оборудвани с необходимите средства за прилагане на такива промени.