"БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД е заблуждавала клиентите си, като е предлагала безлихвени потребителски кредити, но е премълчавала изискването за такса "ангажимент", постанови Комисията за защита на потребителите (КЗП). Финансовата институция е обжалвала, но заповедта е потвърдена от Върховния административен съд.

"БНП Париба Пърсънъл Файненс" е предоставяла заеми с нулев годишен лихвен процент за закупуване на различни стоки от търговски вериги. Потребителите обаче не са информирани своевременно, казват от КЗП, че за да бъде фиксиран лихвеният процент и то при условие, че годишната инфлация не надвишава 24%, трябва да заплатят такса "ангажимент".

Таксата се изчислява върху пълния размер на главницата, заплаща се разсрочено с всяка погасителна вноска и е дължима в остатъчния си размер при предсрочно погасяване на кредита. Тези обстоятелства са посочени едва в договора за отпускането на заема. По такъв начин кредиторът създава впечатлението, че няма допълнителни такси и лихви към главницата на кредита, като в същото време и с въвеждането на такса "ангажимент" не гарантира напълно фиксирането на нулевия лихвен процент, обясняват от комисията.

"Оказва се също, че при тази схема потребителят заплаща сума, която е по-висока от евентуално начислен лихвен процент. Например, кредит в размер на 3829,00 лв. за еднакъв период от време ще струва на потребителя 4518,22 лв. с 18% такса "ангажимент" и 4397,64 лв. с 18% годишен лихвен процент", пишат от КЗП.

От Комисията припомнят още, че според закона, при предсрочно погасяване на заема, кредитополучателят дължи лихвите и разходите само за времето, в което е ползвал заема, но не и тези до края на срока на договора. А в разглеждания случай се предвижда потребителят да заплати цялата т. нар. такса "ангажимент".

От компанията разпространиха отговор на обвиненията, в който твърдят, че "наличието на такса "Ангажимент" е било обявявано ясно и напълно коректно както в преддоговорната информация, така и на първата страница на договорите за отпускане на кредит". И уточняват, че продуктът не се предлага от 2015 г.

"БНП Париба Пърсънъл Файненс" е санкционирана с 5 000 лева.