Процесът понякога е сложен и изпълнен с бюрокрация, но крайният резултат си струва, разказва ни Константин Киров от ПроКредит Банк в разговор за фотоволтаичните централи и за нуждата от законови промени, които да улеснят процеса по тяхното поставяне. Той е Ръководител отдел "Опазване на околната среда и Зелени проекти" и се занимава с бизнес развитие в банката от седем години. Пренася преките си впечатления от работата с клиенти към създаването на стратегически решения за устойчива околна и социална среда.

ПроКредит Банк се фокусира върху екологичните решения. Г-н Киров, разкажете ни какви са най-големите предизвикателства, свързани с процеса по изграждането на фотоволтаични системи?

Инвестициите във възобновяеми енергийни източници са ключови за ПроКредит Банк и затова банката активно ги стимулира както в България, така и в съседна Гърция. Фотоволтаичните системи за лично ползване са пример за това как инвестициите в зелена технология водят до гарантирана доходност.

Предизвикателство, което отбелязваме, е да предлагаме универсално решение за ФЕЦ за всеки клиент. Да е лесно представено, за да ангажира вниманието на човек, който не се е замислял по темата досега, но и да е наистина приложимо. Нуждите са различни за физически лица и юридически лица, за собствено използване на тока или за продажба, и за фирма, която потребява ток повече сутрин и вечер, отколкото през деня. Обучаваме служителите ни, за да разбират от тази тема и да могат да консултират всеки клиент според индивидуалните му нужди.

Друг въпрос, на който трябва да се обърне внимание е колко време ще отнеме процедурата за получаване на всички документи за изграждане на ФЕЦ. Ако има казуси с имота, като например ненанесени обекти в Кадастъра, грешна номерация, застъпвания на парцели, те трябва да се изгладят преди клиентът да поеме ангажимент със строител на фотоволтаик.

Също така трябва да се имат предвид и сроковете за доставка на материали. Те се внасят предимно от далечни страни - основно Азия, и заради високото търсене на части за такива инвестиции, е възможно периодът да бъде по-дълъг. Важно е да отбележим, че има дефицит и на работната ръка, тъй като опитни специалисти от сектора нерядко заминават да работят в чужбина, където тези инсталации също са във възход. Европейският съюз е поставил за цел континентът да стане климатично неутрален до 2050 г., за което възобновяемите енергийни източници играят важна роля и всяка държава в региона прави такива инсталации.

Специфично за България е, че има много нови фирми на пазара за изграждане на ФЕЦ, които са без значителен опит и съответно сме внимателни, когато разглеждаме техни проекти. Хубавото е, че нашият екип в ПроКредит Банк има значителен опит с финансиране на над 500 ВЕИ инсталации в Гърция, където пазарът е вече зрял и знаем на какво да обръщаме внимание при анализа.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Какви са настоящите изисквания за поставянето и узаконяването на фотоволтаичните системи?

Темата трябва да се разгледа в две посоки: дали фотоволтаикът е за собствено потребление или продажба на тока (равностойно на продажба на излишъка). При първия вариант, срокът на одобрение е значително по-бърз, тъй като не трябва да се отдава енергия към общата мрежа на страната. Комуникацията в процеса включва различни институции - община (няколко пъти), РИОСВ, ЕРП (електроразпределително предприятие).

При продажба се включва и търговец на енергия (може да е различен от ЕРП), както и агенция Митници. Размяната на документи с ЕРП се увеличава минимум до 6 пъти до финалното пускане в експлоатация. При по-ниска категория строеж (т.е. с повече изисквания), се включва и строителен надзор с приемателна комисия. Разбира се, има редовни разговори и с фирмата-изпълнител, която понякога води комуникацията с институциите, упълномощена от клиента си.

Усложняващо процеса обстоятелство е и различният прочит на изискванията по различните общини. Някои от тях изискват повече документация, а други - по-малко.

Снимка 576717

Константин Киров, Ръководител отдел "Опазване на околната среда и Зелени проекти"

Нужни ли са законови промени и какви, за да бъде улеснен процесът по поставяне на фотоволтаични системи?

Необходими са и те трябва да намалят периода за разглеждане на искане за ФЕЦ и необходимите документи. В момента в парламента се обсъждат подобрения в закона за енергията от ВЕИ, които ще подпомогнат ФЕЦ за собствено ползване. Очакваме дискусиите да продължат и с допълнителни подобрения в процеса.

При продажба на тока, което е в полза за целите на България за по-висок дял ВЕИ в електропреносната мрежа, също трябва да се облекчи процесът. Като за начало с ясна информация за свободния капацитет на мрежата по конкретни локации, тъй като това ще стимулира инвеститорите да знаят към кои региони да се насочат.

Трябва да се приложи също така директивата за енергийните общества, която ще даде възможност на много повече хора да се обединяват в производството на зелена енергия и нейната консумация и продажба. Виждаме много на брой положителни примери от такива юридически форми в съседни държави като Гърция, но и в централна Европа като Германия.

Кога и как се изплаща инвестицията във фотоволтаична инсталация?

Отговорът е малко различен при ФЕЦ изцяло за собствено използване на тока (спестявания) и такъв с продажба на излишъка. При ФЕЦ за собствено използване изплащането на инвестицията е по-бързо. Причината е, че освен цената на тока, си спестяваме и съпътстващите разходи, които формират около 40% от крайната цена. Също така, това е по-ефективно за общата електрическа мрежа на страната, тъй като намалява загубите от пренос на тока на големи разстояния.

При текущите цени на тока, оптимистичната прогноза показва възвращаемост от 2,5 години. Не знаем каква ще е цената на тока след година, затова по-разумните сметки са за възвращаемост от 4-5 години. При инсталация, която се очаква да работи поне 25 години, ефективността е много висока.

Доколко важно е за добрите банки стимулирането на зелените инвестиции?

Много е важно, тъй като банките са важен участник в икономиката и могат да експедират инвестициите при своите клиенти, отпускайки финансиране за тях. Даването на пример, успешното прилагане и финансиране на зелени технологии са важен подход, за да се види приложимостта на тези инвестиции в България.

Банките имат и необходимостта да следят развитието на държавните и европейски планове, особено в посока зелена трансформация на континента. Те могат да използват тези знания, за да подкрепят клиентите си в прехода, който те ще трябва да минат.

Вижте подробности за специалните продукти за финансиране на ПроКредит Банк, свързани с фотоволтаичните системи.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на ProCredit Bank, LIDL, училище "Дени Дидро", Zagorka, Сердика Център, Cargotec, RÖFIX, Solvay Sodi, Insaoil.