Мината в Челопеч, Софийска област е една от най-големите в България. По данни на Dundee Precious, която оперира рудника чрез дъщерна компания, залежите в района са около 4,7 милиона унции злато и 12 милиона унции сребро.

В компанията работят приблизително 960 служители, а най-високото трудово възнаграждение в мината е 2 270 лева, плюс допълнителни бонуси.

Влизането в мината става не чрез асансьор тип "клетка" както е в повечето рудници, а чрез минен бус или джипове, които извозват работниците.

Най-високото равнище е до 900 метра надморска височина, а по-ниското стига до 400 метра. Движението на моторните превозни средства не трябва да надхвърля 30 км/ч и коланите са абсолютно задължителни.

В мината има две наклонени галерии, които свързват повърхността с подземната инфраструктура и четири вертикални шахти. Първата наклонена галерия се казва "Надежда", прокарана през 2005-2007 г. От тази точка рудникът се разделя на централен и западен участък, след което като по спирала се слиза надолу. Различните рудни тела (етажите) са разделени през 30-метра.

В абсолютно цялата мина има камери за видеонаблюдение, както и wifi мрежа.

Рудникът е с над 120-километрови участъци. Тунелите в мината не се проправят с обрушване, а чрез така наречените пробивни карети. Другите основните принципи на работата в мината са чрез ръчен труд, ръчни инструменти, машина с дистанционен режим - автономно управление и автоматизирано автономно управление. Освен това подземието на мината има минно депо и клетки, в които се обслужват машините.

Крайният продукт на мината съдържа два вида концентрат - медният концентрат и пиритен. Първият съдържа около 16.5% мед и 25-30 грама злато. В пиритния концентрат има 6.5 грама злато. За да се получи обаче крайният продукт, рудата преминава през така наречената обогатителна фабрика, полуавтогенната мелница и така наречената "пералня". С нея материалът се обработва, сгъстява и филтрова , за да може да бъде извлечен медно-златно-пиритният концентрат, а ненужните вещества се отделят.

Полезният компонент, който произвежда мината не се трансферира на българския пазар, а предимно в Китай и Намибия.