Близо 73% от изпълнителните директори по света очакват спад в глобалния икономически растеж през следващите 12 месеца. Това показват резултатите от 26-ото Годишно глобално проучване на PwC сред бизнес лидерите (PwC"s 26th Annual Global CEO Survey), проведено сред 4410 главни изпълнителни директори от 105 държави и територии в края на 2022 г.

Проучването сочи, че близо 40% от бизнес лидерите смятат, че организациите им няма да бъдат икономически жизнеспособни след десетилетие, ако не направят съществени промени. Резултатът се наблюдава в редица сектори, включително телекомуникации (46%), производство (43%), здравеопазване (42%) и технологии (41%).

Това е най-песимистичната прогноза за икономическия растеж откакто PwC стартира проучването преди 12 години. Разликата с оптимистичните нагласи за 2021 г. и 2022 г. е значителна - тогава повече от 2/3 от участниците (съответно 76% и 77%) смятаха, че икономическият растеж ще се подобри.

Приходи

Значително по-малко бизнес лидери са уверени във възможностите на организациите им да реализират ръст в приходите през следващата година (-26%). Това е най-големият спад от финансовата криза (2008-2009 г.) насам, когато беше регистриран спад от 58%.

Очакванията за икономическия растеж варират в глобален мащаб. Икономиките от Г-7 са по-песимистично настроени по отношение на вътрешните си перспективи за растеж, отколкото по отношение на глобалния растеж, включително Франция (70% срещу 63%), Германия (94% срещу 82%) и Обединеното кралство (84% срещу 71%), показват още данните от проучването.

Предизвикателства

Ще се наблюдават предизвикателства пред рентабилността в различни индустрии през следващите 10 години, смятат бизнес лидерите. Повече от половината от тях (56%) смятат, че променящите се предпочитания и търсене от страна на клиентите ще повлияят на маржовете, следвани от промени в регулациите (53%), недостиг на работна ръка/умения (52%) и технологични пробиви (49%).

МВФ: 2023-а ще е поредна тежка година за световната икономика, но все още може да избегнем глобална рецесия

МВФ: 2023-а ще е поредна тежка година за световната икономика, но все още може да избегнем глобална рецесия

През 2024 г. ще видим по-висок растеж от 2023 г., очаква Кристалина Георгиева

Основни притеснения

Според бизнес лидерите най-сериозните предизвикателства ще са инфлацията, макроикономическата нестабилност и геополитическите конфликти.

Преди година най-големите заплахи са били здравните и кибер рисковете. Сега обаче инфлацията (40%) и макроикономическата нестабилност (31%) са водещи рискове за бизнес лидерите, както в краткосрочен план (следващата година), така и през следващите пет години. 25% от участниците в проучването считат и геополитическите конфликти за заплаха, докато кибер рисковете (20%) и изменението на климата (14%) този път остават на по-заден план.

Компаниите съобщават, че предприемат действия като увеличаване на инвестициите в киберсигурност или поверителност на данните (48%), приспособяване на веригите за доставки (46%), преоценка на пазарното присъствие или навлизане на нови пазари (46%), както и разнообразяване на предлаганите продукти/услуги (41%).

Намаляване на разходите, но не и на броя на служителите или заплащането

52% от изпълнителните директори съобщават за намаляване на оперативните разходи, 51% повишават цените, а 48% разнообразяват портфолиото си от продукти и услуги. Повече от половината обаче (60%) споделят, че не планират да намалят броя на служителите си през следващата година. Около 80% посочват пък, че не предвиждат намаляване на възнагражденията на персонала.

Климатичните рискове - нарастващ приоритет за бизнеса

Климатичните промени не се открояват като огромна заплаха заплаха за следващите 12 месеца. Бизнес лидерите обаче осъзнават, че климатичните промени оказват умерено до много голямо влияние върху техните разходи (50%), верига на доставките (42%) и физически активи (24%).

Много от тях са стартирали (или са в процес на стартиране) инициативи за намаляване на емисиите на техните компании (65%), разработили са нови продукти и процеси с мисъл за околната среда (61%) или разработват стратегия за намаляване на емисиите и смекчаване на климатичните рискове, базирана на данни (58%).

Мнозинството от лидерите (54%) все още не планират да прилагат вътрешна цена на въглеродните емисии при вземането на решения, а над 1/3 (36%) не планират да прилагат инициативи за защита на физическите активи и/или работната сила на тяхната компания от въздействието на климатичния риск.