Около 3 млрд. лв. допълнително ще влизат в бюджета годишно, ако правителството въведе електронното правителство с пълен набор от услуги за бизнеса и гражданите, както и ако се опростят процедурите и „бумащината" на работодателите за плащане на осигуровки и данъци.

Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на представянето на изследването „Ограничаване ни превенция на неформалната икономика 2010 - 2013 г.", извършено от работодателската организация.

Според доклада сивата икономика у нас е в размер на 32-33 процента от БВП. Това ни нарежда сред първите три страни по нивото на този показател в ЕС като в челото са още Гърция и Румъния. Данните за обхвата на сивата икономика тук са получени посредством метод използващ официална статистическа информация.

Според Велев, ако изпълнителната и законодателната власт улеснят процедурите, чрез които бизнесът се разплаща към държавата, клиентите и служителите си това ще накара голяма част от работодателите, които в момента се намират в сивия сектор да осветлят бизнеса си. Велев посочи че голяма част от бизнеса предпочита да седи на сиво не само за да избегне плащанията към държавата, но и защото не му се дава удобния начин това да бъде направено.

По думите на председателя на АИКБ въвеждането на електронното правителство, наред с по-малко изискуеми документи за регулярни операции ще свият сивия сектор с 10 процентни пункта, от което в хазната ще влязат3 млрд. лв. при запазване на същия темп на икономически растеж.

Той посочи че ако се вземе предвид и сивия сектор у нас БВП на страната, който за тази година се очаква да е около 77-78 млрд. лв. може да надхвърли 100 млрд. лв.
Сред мерките, които трябва да бъдат направени е и въвеждането на задължението всеки търговец независимо от бранша и големината на фирмата си да използва касов апарат с връзка към НАП.

Стефан Петранов от АИКБ, който е сред основните съставители на доклада, посочи че най-високо е нивото на сивия сектор у нас в област Бургас, където според мнение на работодатели и служители той е около 61.3%, на второ място е Ямбол с 61.1%. Според този метод най-ниско е нивото на сивия сектор в Кърджали и Разград - съответно 34.2% и 39.4%. В София сивата икономика според направеното изследване е 41.3%.

Петранов представи и един интересен факт от изследването. Според данните на АИКБ около 45% от износа който правик към трети страни (извън ЕС) е съмнителен. Той посочи че има голямо разминаване между това, което нашата страна отчита като износ за Македония, Турция и Украйна и това което съответните чуждестранни статистически бюра отчитат като внос.

По думите на Петранов това може да се дължи както на фиктивен износ, така и на занижаване стойността на вноса, който чуждестранните предприятия декларират пред техните митнически служби.