Въпреки затварянето и увеличаването на безработицата до многогодишен връх, още към средата на миналата година заплатите в България са започнали да се покачват, сочат данните на Националния статистически институт.

Всъщност през юни индексът на номиналната средна заплата (2019 г. = 100 пункта) е достигнала равнище от 107,8 пункта, което е по-висока стойност от пика си от ноември 2019 г. (107,3 пункта).

Графика 1: Динамика на заплатите и безработицата в България

Снимка 519476

Източник: Statista

Източник: Statista

Същевременно реалната средна заплата се възстановява даже с още по-бърз темп, след като между ноември и февруари миналата година изгуби цели 4,2, понижавайки се до 101,1 пункта, като по този начин все пак остана малко над средното за предкризисната 2019 г.

Тези феномени са в унисон с анализа ми на данните за заплатите в страната, публикувани от Министерството на финансите през октомври. Тогава информацията на ведомството показа, че се наблюдава понижаване на броя на хората, получаващи възнаграждение около минималната работна заплата, т.е. към 560 лв. Именно нискоквалифицираните в България понесоха по-сериозния удар на пазара на труда, а в последствие - и от свиването на парите, изпращани от чужбина.

Изпращаните суми от българите зад граница се сринаха десетократно. Какво означава това

Изпращаните суми от българите зад граница се сринаха десетократно. Какво означава това

И кой ще понесе удара

За сметка на това данните показаха също, че кохортите от хора, подаващи данъчни декларации за възнаграждения, надвишаващи минималната работна заплата, се увеличават. Казано иначе, повече хора получаваха по-високи заплати през кризисната 2020 г., отколкото при предкризисната 2019 г.

Същевременно от юни до края на годината средната работна заплата общо продължава да расте - от 1355 лв. до 1468 лв. към края на декември.

Разбира се, благодарение на административните повишения на възнагражденията в бюрокрацията, чиито заплати бяха изстреляни с 25% от управляващите, държавните служители приключват годината с едни гърди напред пред частния сектор - 1628 спрямо 1415 лв.

Над 9000 лева месечен доход? Ето колко българи имат такъв

Над 9000 лева месечен доход? Ето колко българи имат такъв

Расте броят на хората както с ниски, така и с високи доходи

От Statista правят сравнение със заплатите в Румъния, където след относително възстановяване между май и юли, след този месец възнагражденията отново са надолу през август. Така в северната ни съседка те се задържат под равнището от ноември 2019 г., когато беше достигнат предишния им пик.

Графика 2: Динамика на заплатите и безработицата в Румъния

Снимка 519475

Източник: Statista

Източник: Statista

Сходна е динамиката и в съседна Сърбия, където в края на лятото заплатите се понижават, а в Северна Македония - растат.