Европейският съюз трябва да отговори на инвестиционната стратегия на Китай. Това се посочва в доклад на Европейската сметна палата (ECA).

В него се посочва, че съюзът е затруднен с определянето и прилагането на собствената си стратегия спрямо политиката на азиатската страна на Стария континент. Също така има затруднения в координирането на действията на институциите на ЕС и на отделните държави членки що се отнася до двустранните отношения с Китай.

От институцията предупреждават, че липсва достатъчно информация за китайските инвестиции в ЕС, което води до недостатъчно яснота за рисковете и възможностите, произтичащи от тях.

"Китай израсна до голям икономически играч в международен план и отношенията на ЕС със страната ще рефлектират върху животът и икономиката на европейските граждани", обяснява Анеми Търтелбум, която е член на Европейската сметна палата, цитирана от сайта Emerging Europe.

"Ефективен отговор на геополитическо ниво изисква от ЕС да формира своята стратегия спрямо Китай и държавите членки да действат заедно с институциите като съюз", добавя тя.

Според документа през 80-те години на миналия век властите в Пекин въвеждат в действие инвестиционна стратегия, която окуражава държавните и частните дружества да правят вложения в други държави в стратегически сектори. Днес ключови приоритети в тази посока са Новият път на коприната и индустриалната стратегия Made in China 2025.

Китайските инвестиции в границите на ЕС растат със стабилен темп през последните две десетилетия. И докато от ECA отчитат, че има положителен ефект от тях за европейката икономика, като стимулиране на растежа и на отварянето на работни места, но също така те са насочени основно към важни сектори, като енергетика, телекомуникации и инфраструктура. Всъщност зад половината от вложенията в тези индустрии в ЕС стоят държавни компании от азиатската страна.

Ако същите вложения са направени от членка на съюза, то те се смятат като държавна помощ. В случаят с Китай обаче, която е трета страна, те не са смятани за такава. Така те могат да нарушат конкуренцията на вътрешния пазар на ЕС и затрудняват местните играчи да постигнат равни условия за своите компании и вложения.

В документа одиторите посочват 18 политически, икономически, социални, правни и рискове за околната среда, свързани с инвестиционната политика на Китай на континента.

Това включва прекомерното задлъжняване на някои членки към азиатската страна или към местни фирми. В това число влизат още рисковете, свързани с телекомуникационната индустрия, от шокове във веригите за доставки на ЕС и от разпространението на заболявания.

От друга страна в документа са посочени и 13 възможности за ЕС, произтичащи от китайските инвестиции в региона. Това включва вложения, които могат да допринесат за мира и сигурността, включително и в общественото здраве, възможността за потенциално увеличаване на капацитета за международно кредитиране в няколко сектора, улесняващ икономическия растеж за страни членки и други.