79% от българите консумират домашни продукти, но едва половината (51%) участват в отглеждането и приготвянето им. Това показват данни от проучване на "Тренд" сред сред 1008 пълнолетни граждани. Според изследването с повишаване на възрастта нараства и делът на консумиращите домашни продукти. В малките градове и селата процентът на консумиращите домашно продукти е по-висок в сравнение с областните градове и столицата.

Сред най-приготвяните и консумирани продукти са компоти (28%), туршии (32%,), зеленчукови консерви (25%) и други. Предпочитани са и лютеница, сладко, кисело зеле, ракия, месо, яйца. Най-непопулярните за домашна консумация са тези продукти със значително по-кратък срок на годност като извара, кисело мляко и сирене, кашкавал и т.н.

Над половината посочват, че са участвали в бране/събиране на реколта. Близо всеки пети е взимал участие във варенето на домашен алкохол, а 660 хиляди (12%) в коленето на прасе.

81% от живеещите в селата посочват, че участват в отглеждането/ приготвянето на домашни продукти. В столицата този дял е едва 25%.

83% от участниците казват, че консумират домашно приготвени продукти, защото смятат, че са по-качествени от тези в магазина. Делът на тези, които предпочитат домашното пред купеното защото им излиза по-евтино е 59%. За 27% това не е определящ фактор. Близо 80 на сто казват, че консумират домашно приготвени продукти, защото има от къде да си набавят.

Отново в контекста на качеството на домашната храна, то 81% споделят, че консумират домашно приготвена храна, защото знаят какво съдържа.

За близо две трети от българите консумацията на домашно приготвени продукти е свързана с факта, че излиза по-евтино. За 27% това не е определящ фактор.

76% консумират домашни продукти, защото им напомнят за вкуса от детството. 12% не са съгласни. Най-младите в по-голям дял в сравнение с другите възрастови групи посочват, че не са съгласни.

Близо три четвърти посочват, че консумират такива продукти, защото има от къде да ги вземат/ кой да им ги произведе. Делът в Столицата е по-малък (50%) в сравнение с останалите населени места.

55% от българите посочват, че си приготвят зимнина, а 43%, че не си. Отново в селата и малките градове делът на приготвящите е по-висок. В Столицата 33% посочват, че си приготвят зимнина. С увеличаване на възрастта се увеличава делът на участващите в този процес.

От зимнината, която приготвят в най-голям дял са компотите - 48%, туршия - 46%, лютеница/кьопоолу/ айвар/лютика - 30%, кисело зеле - 28%. Други продукти, които са предпочитани от българите за зимнина са сладка, печени чушки, кисели краставички, консерви, колбаси, плодове и др.

53% посочват, че консумират домашни алкохолни напитки, а 46% - не консумират. 59% от консумиращите домашни напитки посочват, че консумират ракия. 29% домашно червено вино, а 11% бяло вино.

По отношение на участието в дейности като бране, садене и т.н. 51% от българите посочват, че са участвали в бране/събиране на реколта, а 44% в садене. По 42% са съответно дяловете свързани с обръщане на земя/ копаене/ прекопаване, както и с отглеждане на градински продукти.

18% са участвали във варенето на домашен алкохол. С най-нисък дял от тестваните опции е доенето на добитък, което 7% от българите посочват, че са извършвали като дейност.