В хода на енергийния преход, продажбите на термопомпи в световен мащаб са нараснали с 11% през 2022 г., според анализ на Международната агенция по енергетика МАЕ. Това е втора година на двуцифрен ръст.

В световен мащаб термопомпите покриват около 10% от нуждите за отопление на сградите. Това означава се използват от около 100 милиона домакинства, или всеки десети дом се обслужва от термопомпи. Много повече домакинства обаче използват термопомпи само през зимата или като допълнителен източник на отопление в региони, където те се използват основно за охлаждане на сгради.

През 2022-ра година продажбите на термопомпите в Европа отбелязаха ръст с близо 40%. Продажбите на някои модели, съвместими с типичните радиатори и системи за подово отопление, скочиха с почти 50%. В Съединените щати покупките на термопомпи надвишиха тези на газови пещи. В Китай, най-големият пазар на термопомпи в света, продажбите остават без промяна, на фона на общото забавяне на икономиката.

За да сa в съответствие с всички съществуващи национални енергийни и климатични ангажименти в световен мащаб, термопомпите ще трябва да задоволят близо 20% от глобалните нужди от отопление на сградите до 2030 г. Светът е напът да достигне това ниво, ако новите инсталации продължат да растат с подобна скорост в световен мащаб, с темпото от последните две години. Продажбите обаче трябва да нарастват с над 15% всяка година през това десетилетие, ако светът иска да постигне нулеви нетни емисии до 2050 г.

Как да намалим разходите за отопление и електричество с близо 20%?

Как да намалим разходите за отопление и електричество с близо 20%?

С настъпването на по-студеното време започваме да се замисляме за отоплението на нашите домове, но и за сметките, които идват с това

В Европа през 2022 г. са продадени близо 3 милиона термопомпи. Войната допринесе за бум в тази посока, защото цените на природния газ и електроенергията се повишиха. Това насърчи потребителите да преминат към термопомпи, които са много по-ефективни от конвенционалните технологии за отопление.

Повечето страни от ЕС предоставят финансови стимули за ускореното внедряване на термопомпи. Някои пазари като Полша и Чехия удвоиха стимулите миналата година, но все пак страни като Италия, Франция и Германия продължават да отговарят за почти половината от всички продажби в Европа. В скандинавските страни, където термопомпите са отдавна установено решение за отопление, са продадени почти пет пъти повече бройки на домакинство, отколкото в останалата част на Европа.

Парно, на ток или пък с дърва за огрев и пелети, кое отопление излиза най-икономично?

Парно, на ток или пък с дърва за огрев и пелети, кое отопление излиза най-икономично?

Колко би струвало на месец отоплението на средностатистически апартамент с площ от 70 кв. м с височина 2.5 м?