Намаляващите нива на раждаемост вероятно ще предизвикат огромна демографска промяна през следващите 25 години, с големи последици за световната икономика. Това се казва в ново проучване.

До 2050 г. се предвижда три четвърти от страните да паднат под коефициента на раждаемост от 2,1 деца на жена, установи проучване, цитирано от CNBC.

Това би поставило 49 държави отговорни за по-голямата част от новородените. Това ще са държавите в региони с ниски доходи - Субсахарска Африка и Азия.

До 2100 г. се очаква само шест държави да имат раждаемост, която да "замества" населението: африканските Чад, Нигер и Тонга, тихоокеанските острови Самоа и Тонга и Таджикистан в Централна Азия.

Този демографски пейзаж ще има сериозно социално, икономическо, екологично и геополитическо въздействие, смятат авторите на доклада. Намаляващата работна сила в развитите икономики ще направи нуждата от значителна политическа и фискална намеса огромна, въпреки че напредъкът в технологиите осигурява известно спокойствие.

"След като работната сила намалява, общият размер на икономиката също ще тръгне към тенденция на спад, дори ако производството на работник остане същото. При отсъствието на либерални миграционни политики, тези страни ще бъдат изправени пред много предизвикателства", коментира пред CNBC д-р Кристофър Мъри, еди от авторите на доклада.

"Изкуственият интелект и роботиката могат да намалят икономическото въздействие от намаляващата се работна сила, но някои сектори като жилищното строителство ще продължат да бъдат силно засегнати", добави той.

Световното население ще достигне своя пик през 2080 година

Световното население ще достигне своя пик през 2080 година

Забавя се растежът на населението в най-голямата икономика

Докладът, финансиран от фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, не дава цифри за конкретното икономическо въздействие на демографските промени. Подчертава се обаче разминаването между страните с високи доходи, където раждаемостта постоянно намалява, и страните с ниски доходи, където тя продължават да нарастват.

От 1950 г. до 2021 г. глобалният общ коефициент на плодовитост (TFR) — или среден брой деца, родени от една жена е намалял наполовина, падайки от 4,84 на 2,23. Много страни, които станаха по-богати отчетоха спад на раждаемостта. Тенденцията е и резултат от промените в обществото, като увеличаване на участието на жените в работната сила и политически мерки, включително политиката на Китай за едно дете.

От 2050 г. до 2100 г. общият глобален коефициент на плодовитост се очаква да спадне от 1,83 на 1,59. Това се случва, въпреки че се прогнозира световното население да нарасне от 8 милиарда сега до 9,7 милиарда до 2050 г. и след тва да достигне пика си то 10,4 милиарда през 2080-те години, според ООН.

Вече много развити икономики имат нива на раждаемост доста под коефициента на заместване. Към средата на века в тази категория се очаква да включват големите икономики Китай и Индия. Раждаемостта в Южна Корея е най-ниската в световен мащаб - 0,82

Междувременно се очаква обратното в страните с по-ниски доходи. До края на века в Субсахарска Африка ще са половината всички новородени по света, според доклада.