Преките чуждестранни инвестиции от компаниите по света се възстановяват през 2021 г. и надхвърлят нивата от преди пандемията. Съвсем малко от средствата обаче са инвестирани в увеличение на производствения капацитет въпреки широкия недостиг на стоки, който повишава инфлацията до нива, невиждани от десетилетия, пише The Wall Street Journal.

Данни на Конференцията на ООН за търговия и развитие показват, че компаниите са инвестирали $1,65 трлн. в чужина през 2021 г. — ръст от 77 процента спрямо 2020 г. През 2019 г. вложенията са били на стойност $1,5 трлн. Те обаче сочат още, че броят на новите проекти за разширение на производствения капацитет намалява спрямо 2020 и остава далеч под нивата от 2019 г.

САЩ водят във възстановяването: световните компании са инвестирали $323 млрд. в най-голямата световна икономика, което е най-високото ниво от 2016 г. насам. Китай също увеличава инвестициите до рекордните $179 млрд., 20 процента ръст спрямо 2020 г.

Но всички преки чуждестранни инвестиции в САЩ през 2021 г. са били под формата на придобиване на съществуващи бизнеси, а не насочени към нови заводи или разширяването на съществуващи.

По данни на ООН броят на анонсираните инвестиции в нови заводи по света намалява до 4 972 през 2021 г., при 5 251 през 2020 г. и 8 180 през 2019 г.

Изследването посочва още, че въпреки притесненията относно геополитическото напрежение и проблемите във веригите за доставки заради COVID, процесът по "връщане на производството у дома" и скъсяване на тези вериги засега е в скромни размери.