През 2022 г. има голяма вероятност от стагфлация у нас. ("Стагфлация" означава застой или нисък ръст на икономиката, съчетан със сравнително висока инфлация). Това казва в интервю за БНР макроикономистът проф. Димитър Иванов. По думите му, вероятно за 2021 година ще отчетем икономически растеж от около 4,5%, обаче 90% от него се дължи на взети кредити и инфлация, а не на реално нарастване на произведена продукция.

"Нисък е процентът на растеж на реалния брутен вътрешен продукт (БВП). Изправени сме пред една "замръзнала" икономика. Нашата икономика изостава много. Ако не се съобразим с комбинацията от: слаб растеж, висока инфлация, големи бюджетни дефицити, нарастващи пропорции на дълга към БВП, липсата на ефективни структурни реформи, тогава, създаденото през втората половина на миналата година немалко макроикономическо неравновесие, ще продължи да расте".

Проф. Димитър Иванов посочи, че според него през зимата ни очаква комбинация от продължаващи публични здравни проблеми, загуба на доходи на работещите, проблеми с производството и с доставките, а това ще ни тласне още по-далече от възможността за възстановяване на икономическия растеж.

"Спестяванията на домакинствата ще намаляват, инфлацията ще изяжда ръста на заплати и пенсии, потреблението на домакинствата ще продължи да спада на годишна база с почти 10%, секторът на услугите остава със сериозни проблеми.

От друга страна, агресивният политически тласък към декарбонизация на икономиката ще доведе до липса на инвестиции за природните горива, преди да имаме достатъчно снабдяване с нови енергийни източници. Тази динамика ще генерира още по-високи енергийни цени.

Фискалният ни капацитет ще трябва да играе доста по-значима роля в стабилизирането на нашата макроикономика. На "вратата ни чука" необходимостта от дълбоки икономически корекции. Бизнесът ще има "сложна" година, защото ще трябва да "пилотира" през различни усложнения. На хоризонта се появяват и нови геополитически събития", обяснява проф. Иванов.

Макроикономистът прогнозира и покачване на лихвите по кредитите от банки, като "по-високите лихви ще редуцират критичната ликвидност и е възможно множество заемополучатели ще изпаднат в неплатежоспособност".

Експерти: Силна инфлация и догодина. Кои сектори ще са най-засегнати?

Експерти: Силна инфлация и догодина. Кои сектори ще са най-засегнати?

През 2022 г. ни чака и силен, но неравномерен ръст на икономиката

"Влизаме в една ера на силно инфлационна обстановка. Основният ингредиент на евентуалния успех на правителството е концентрирането върху основни реформи и действия, които могат да запазят покупателната способност на хората, да стабилизират макроикономиката и икономическия растеж на страната", смята проф. Димитър Иванов.