Жените представляват по-малко от 40% от глобалния човешки капитал, поради по-ниските доходи. Постигането на равенство между половете може да увеличи богатството на човешкия капитал с 18%, се посочва в доклад на Световната банка, публикуван днес.

Човешкият капитал се измерва като стойност на приходите за оставащия трудов живот на дадено лице, като по този начин се взима впредвид ролята на здравеопазването и образованието.

Човешкият капитал съставлява глобално две трети от световното богатство, докато произведеният капитал представлява една четвърт от богатството. Природният капитал представлява една десета от световното богатство, но той остава най-големият компонент на богатството в страните с ниски доходи (47% през 2014 г.) и представлява повече от една четвърт от богатството в страните с по-нисък среден доход, казват още от Световната банка.

Докладът сочи, че световното богатство се е увеличилно значително през последните две десетилетия, но богатството на глава от населението намалява или остава непроменено в повече от две дузини държави с различни доходи.

Между 1995 и 2014 г. световното богатство е нараснало с около 66% (от $690 трилиона до $1,143 трилиона в постоянни за 2014 г. щатски долари по пазарни цени). Но неравенството е съществено, тъй като богатството на глава от населението в страните от ОИСР с високи доходи е 52 пъти по-голямо, отколкото в страните с ниски доходи.

"Чрез създаването и насърчаването на човешкия и природен капитал, държавите по света могат да увеличат богатството си и да станат по-силни. Групата на Световната банка ускорява усилията в подкрепа на държавите в техните усилия да инвестират повече и по-ефективно в населението ", твърди президентът на Групата на Световната банка Джим Йонг Ким. "Не може да има устойчиво и надеждно развитие, ако не отчетем, че човешкият капитал е най-големият компонент в богатството на народите".