Ефектът на Брекзит върху България би бил по-скоро косвен, като делът на износа на страната ни за Великобритания спрямо общия експорт е малък. Въздействието на излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС) върху нашата държава би било индиректно. Това коментира управителят на "Кофас България" Милена Виденова по време на събитие в София.

Според статистиката износът на България за Великобритания расте с 6,9% през 2018 година спрямо предходната, а вносът - с 1,48.

Милена Виденова

Източник: Кофас България

Милена Виденова

Експортът достига 1,135 милиарда лева, а вносът възлиза на 769,6 милиона лева, според изчисленията на Националния статистически институт за периода януари - октомври 2018 година. Налице е положителен търговски баланс в размер на 338 милиона лева. Той расте с 22 на сто спрямо предходната година.

Все пак от общия експорт на български стоки и услуги този за Обединеното кралство остава относително малък - с дял от 2,4 на сто. Вносът е с дял от общия импорт в рамките на 1,6 на сто.

Снимка 406036

В същото време у нас към 2019 година дейност развиват 16 452 компании с британско участие, а за последното десетилетие броят им се е увеличил с 24% при 13 235 дружества през 2008 година. За същия период приходите на тези компании растат с 27 на сто до 10,176 милиарда лева към 2017 година.

"Ръстът на техния брой може да се обясни и с имотния бум преди години, като редица дружества бяха регистрирани в страната заради завишения интерес на британски купувачи жилища в България", обясни Виденова.

По данни на Българската агенция за инвестициите най-големите дружества с британско участие в България са "Уилям Хюз България" ООД, "Шел България" ЕАД, "Домейн Бойар" АД и "Империал Табако България" ЕООД.

Що се отнася до това дали съществува риск от изтегляне на британски фирми от българския пазар заради Брекзит, Милена Виденова коментира, че очаква обратната тенденция.

"От търговска гледна точка сега е важно дали ще бъдат въведени мита за Великобритания от страна на ЕС. Очакванията ми са по-скоро броят на фирмите да продължи да расте, а не да намалява. По този начин британските компании ще се възползват от условията за търговия в България, да избегнат евентуални мита, например", обясни тя.

Снимка 406033

Източник: Кофас

"Вероятността Великобритания да напусне Европейския съюз (ЕС) без сделка е малко вероятна, но има рискове, които остават налице. Основно те са свързани с несигурността около Брекзит", посочи Милена Виденова.

По оценката на "Кофас" секторите, които ще бъдат най-засегнати при липса на сделка за напускането на Острова са автомобилната индустрия, строителството, търговията на дребно и веригите за доставки със съюза.

Що се отнася до страните в ЕС, за които Брекзит ще има най-голямо отражение, това са Белгия, Холандия и Ирландия, както и скандинавските държави, които са основни търговски партньори на Великобритания.

"В Източна Европа също би имало засегнати страни при липса на споразумение. Най-вече това важи за Полша, която има активен търговски обмен и такъв на хора с Великобритания", акцентира Виденова.