През 2021 г. линията на бедност общо за страната e 504.33 лв. средномесечно на човек от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1.532 милиона души, или 22.1% от населението на страната. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 11.8%, а относителният дял на бедното население намалява с 1.7 процентни пункта.

Защо бедните хора си остават бедни: 5 основни причини

Защо бедните хора си остават бедни: 5 основни причини

Такава е същността на човешкия живот - едни знаят как да мислят и действат правилно, други не могат

Важно е да отбележим, че системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2021 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.1 до 31.5%, или с 9.4 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 44.3%, или с 22.2 процентни пункта.

Пандемията направи богатите по-богати, а бедните още по-бедни

Пандемията направи богатите по-богати, а бедните още по-бедни

Според проучване

В кои градове хората са най-бедни?

През 2021 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана - съответно 343 и 355 лв., а най-високата - в област София (столица) (733 лв.), следвана от областите Перник (592 лв.), Кюстендил (539 лв.) и София (529 лева).

Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора - 28.3%, София - 25.8%, Сливен - 25.2%, и Бургас - 25.2%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Силистра - 10.2%, Габрово - 11.1%, Благоевград и Разград - по 15.1%.

Снимка 572273

Линията на бедност за 2021 г. нараства спрямо 2020 г. в почти всички области. С най-голямо нарастване са областите Монтана (с 31.5%), Плевен (с 25.9%), Шумен (с 23.0%), Габрово (с 22.9%), Разград (с 22.7%) и Сливен (с 22.6%). Намаление в размера на линията на бедност спрямо предходната година се наблюдава в областите Силистра (с 5.6%) и Смолян (с 0.7%).

Кои са десетте най-бедни страни в света

Кои са десетте най-бедни страни в света

От Бурунди до Нигер - и десетте най-бедни страни в света се намират в Африка. Класацията по данни от МВФ е направена на базата на размера на брутния вътрешен продукт

Област Габрово е с най-нисък относителен дял на бедност за мъжете - 8.8%, а с най-високо равнище е област Стара Загора - 26.1%. В област Силистра жените са с най-ниско равнище на бедност - 9.1%, при 30.4% за област Стара Загора и 30.3% за област Русе.