През 2022 г. 75% от гражданите на Европейския съюз между 20 и 64-годишна възраст са ходели на работа - това е рекордно равнище на заетост, откакто Евростат я измерва.

България е с над средното ниво, като освен това нашата страна е и в челото на държавите, които най-динамично възстановяват трудовия си пазар след коронавируса.

Контекст: През 2017 г. ЕК, европарламентът и страните членки се обединиха около амбициозни цели за реформиране на трудовия пазар на континента. Една от тях е постигането на 78% заетост до 2030 г.

Жените на българския трудов пазар: висока заетост, но по-ниско заплащане

Жените на българския трудов пазар: висока заетост, но по-ниско заплащане

Според доклад на Института за пазарна икономика, нарастването на броя на дамите в бизнеса е "забележително постижение в икономическия ни живот"

Всичко това беше преди коронавируса. Противоепидемичните мерки опустошиха сектори като туризма, преобърнаха процесите в услугите и затрудниха снабдяването на производствата. След пандемията дойде икономическа несигурност, която на свой ред удари по технологичните компании. Затова и данните на Евростат са важен ориентир за това как ЕС се възстановява в турбулентното време.

Цифром и словом: Общо в ЕС заетите са 193,5 млн. души. Темпът на растеж е устойчив - след спадането до 72% през 2020 г. заради COVID-19, през 2021 г. беше постигнат ръст с 1%, който се увеличава двойно година по-късно до 75 на сто.

Вече има и 11 държави с над 78% заетост - сред тях са Нидерландия, Швеция, Естония, Чехия и Малта, при които над 80% от хората в трудоспособна възраст работят.

Снимка 616051

Източник: Евростат

България е над средните нива със своите 75,7% заетост.

Най-ниска е тя в Хърватия, Испания, Румъния, Гърция и Италия - под 70%.

Още нещо: Когато се гледа промяната в заетостта на годишна база, най-бързо се е увеличила тя в Гърция (с 3,7%), следвана от Ирландия (3,3%), Естония (2,6%) и България (2,5%).

С рекордно ниска безработица у нас приключи 2021 година

С рекордно ниска безработица у нас приключи 2021 година

Почти 60% от започналите работа през декември са устроени в реалната икономика

Възстановяването на туристическата индустрия със сигурност е сред факторите, които са помогнали на южната ни съседка да постигне този ръст на работещите.

Какво учих, какво работя: 22% от работещите в ЕС са на позиции, които изискват по-ниско образователно ниво от това, което притежават - най-често висшисти, ангажирани в дейности като за средно или основно образование.

Това най-често се случва в европейския Юг - Испания, Гърция и Кипър, където около една трета от работната сила е в такова положение.

Все по-голяма пропаст между търсене и предлагане на работна ръка с определена квалификация

Все по-голяма пропаст между търсене и предлагане на работна ръка с определена квалификация

17 сектора вече имат модели за компетенциите на ключовите си специалисти, да се приеме Закон за професионалните стандарти в заетостта, предлага БСК

Най-добър баланс между придобито образование и последваща кариера има в Португалия, Чехия, Унгария, Дания и Швеция, където само 15% са твърде квалифицирани за това, което работят.