Федералният резерв (Фед) на САЩ повиши основната лихва със 75 базисни пункта, като сега диапазонът е 3,75-4%, се казва в изявление след приключване на заседанието, съобщават международни медии.

Решението съвпадна с прогнозите на огромното мнозинство икономисти и финансови анализатори.

Така Фед повиши основната лихва със 75 базисни пункта на четвърто поредно заседание. Сега основният лихвен процент е на най-високото си ниво от януари 2008 година.

"Фед се стреми да постигне максимална заетост и инфлация от 2% в дългосрочен план", се отбелязва в съобщението. За да постигне тази цел, комитетът реши да повиши целевия диапазон на лихвата по федералните фондове до 3,75-4%."

Смятаме, че ще са необходими по-нататъшни повишения на основните лихви, за да се гарантира, че паричната политика е достатъчно рестриктивна, за да върне инфлацията обратно към целта от 2% с течение на времето", се казва в документа.

В същото време Фед намекна за възможността за забавяне на темповете на повишаване на лихвите в бъдеще.

Лихвите по ипотеките в САЩ надминаха 6%, след като Фед отново вдигна основната лихва със 75 базисни пункта

Лихвите по ипотеките в САЩ надминаха 6%, след като Фед отново вдигна основната лихва със 75 базисни пункта

Това е най-високото ниво на дългосрочните ипотеки от 2008 г. насам

"При вземането на решения относно бъдещия темп на повишаване на основните лихви, Фед ще вземе предвид кумулативния ефект от затягането на паричната политика, както и факта, че промените в лихвените проценти засягат икономическата активност и инфлацията с отстояние във времето", посочват от ФЕД.

Централната банка на САЩ също така ще продължи да намалява размера на активите (правителствени облигации и ипотечни ценни книжа) в баланса си в съответствие с плана, обявен през май.

Последните индикатори сочат умерено увеличение на разходите и производствените показатели. Ръстът на заетостта през последните месеци остава силен, а безработицата ниска.

Инфлацията остава висока, което се обуславя от дисбаланси в търсенето и предлагането, причинени от пандемията, нарастване на цените на храните и енергоносителите, както и ценовия натиск в други области.

Фед е извнредно внимателен към инфлационните рискове, и е решен да върне инфлацията до целевото ниво от 2%, става ясно още от изявлението.

Фед очерта песимистична картина за икономиката на САЩ

Фед очерта песимистична картина за икономиката на САЩ

Домакинствата се борят с нарастващите разходи