Невъзможно е някои от най-големите американски компании да растат толкова бързо, че да оправдаят настоящата си пазарна оценка. Заключението произлиза от доклад на Винсънт Делуард, директор глобална макро стратегия в инвестиционната компания StoneX, цитиран от MarketWatch.

Аргументът му не е просто, че някои от вече големите компании се търгуват при нива, които приемат, че приходите им ще растат малко вероятни темпове. Той посочва, че дори приходите на дадена компания да растат достатъчно бързо, тя скоро ще бъде по-голяма от пазара като цяло. В този случай, "оценките са математически невъзможни". Има ограничения в растежа, с други думи. Както Джон Майнард Кейнс заяви преди век: дърветата не растат до небето.

За да илюстрира проблема, Делуард анализира 351 компании от индекса Russell 3 000, които се търгуват при цена на акциите от над десет пъти продажбите. Това е много по-високо от пазара като цяло: съотношението при S&P 500 е 3:1. Той щедро приема, че приходите на тези компании ще нараснат 54 пъти през следващите 17 години — или с 26% годишно. И приема, че в края на този 17-годишен период съотношението цена към продажби ще бъде 6,4:1.

Делуард използва тези изключително щедри предположения, защото те важат за т. нар. MAGA акции (Microsoft, Apple, Google и Amazon). Приходите на тези четири компании нарастват със средно 26% годишно през последните 17 години, а средното настоящо съотношение на цената и продажбите е 6,4:1.

Използвайки дисконтова ставка от 10%, за да изчисли стойността на тези 351 компании през 2038 г., Делуард открива, че 59 от тях вече имат по-висока пазарна капитализация. С други думи, "пазарът очаква, че почти 60 от компаниите ще бъдат по-успешни [през следващите 17 години], отколкото Microsoft, Apple, Google и Amazon [бяха през последните 17]".

Вземайки предвид, че в американската икономика все по-често "победителят взима всичко", е малко вероятно да има твърде много MAGA акции през 2038 г. А и днешните четири представляват около 20% от общата пазарна капитализация на S&P 500. Пазарната оценка на тези 59 нововъзникващи MAGA акции през 2038 г. тогава ще бъде по-голяма от целия пазар, спрямо реалистичните предположения за представянето му през следващите 17 години.

Разбира се, Делуард не смята, че неговите щедри предположения са реалистични. Идеята му е, че е трудно да се оправдаят днешните оценки на редица акции.

Един начин, по който той подчертава колко нереалистично е подобно развитие, е да изчисли колко време ще е нужно на днешните MAGA акции да увеличат приходите си, за да отговорят на оценките. Microsoft, например, се търгува при съотношение на цена към продажби от 12:1. В крайна сметка то ще трябва да намалее до 3:1, колкото е на целия пазар: в противен случай компанията ще трябва да расте толкова бързо, че да стане толкова голяма колкото целия пазар (ако не и по-голяма).

Делуард изчислява колко години ще са нужни за тази конвергенция — дори и приходите на гиганта да растат със същия темп, както през последните пет години. Дори и цената на акциите да не се промени изобщо, ще са нужни 17 години!

Той използва и аналогия с т. нар. Nifty 50 акции от началото на 70-те: толкова горещи и популярни, че съотношението на цената към продажбите на върха на бичия пазар в края на '72 бяха толкова високи, че средно бяха двойни спрямо целия пазар. И макар че приходите им продължиха да растат бързо през следващите години, екстремната им свръхоценка означаваше, че цените на акциите или останаха без промяна, или спаднаха през годините след това.

Друга аналогия е със Cisco Systems в края на 90-те, когато за кратко компанията бе най-скъпата в света. Оттогва продажбите ѝ растат два пъти по-бързо от тези на средната компания в S&P 500. И въпреки акцията струва по-малко, отколкото тогава. Същата съдба очаква не само MAGA акциите, но и редица други твърде скъпи акции на американския пазар.

*Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за взимане на инвестиционни решения